Blog Image

Bispebjerg Bakkes Beboerblog

Velkommen til ...

Bispebjerg Bakkes Beboerblog. Her er opslag fra Beboerrepræsentationen, Inspektøren, udvalg m.m.

Juletræstænding lør 28/11

Beboerrepræsentationen Posted on 2020-11-12 05:40:57

Fællessang fra altaner og køkkenvinduer – vi starter kl 16:30

Kære naboer

Traditionen tro fejrer vi tænding af vores juletræ. I år bliver det på en ny måde – vi synger med afstand.

Vi synger:
1. Et barn er født i Bethlehem
2. Juletræet med sin pynt
3. På loftet sidder Nissen
4. Højt fra træets grønne top

For familier uden udsigt til juletræet ( fx18L, 18M, 18N osv) afmærker vi ståpladser på græsplanen med 5 meters afstand. Skriv gerne til os på br@bispebjergbakke.net hvis I ønsker en plads på græsplænen – således vi ved hvor mange pladser vi skal mærke op.

Der bliver, grundet omstændighederne, desværre ingen dans om træet, fælles gløgg eller æbleskiver i år.

De bedste hilsner
BBRUdskydelse af Generalforsamling

Beboerrepræsentationen Posted on 2020-09-16 20:51:49

Kære naboer
Vi udskyder desværre igen generalforsamlingen pga udviklingen af covid-19 smitten. Vi udsætter ikke diverse forslag og aktiviteter. Indkomne forslag kan løbende sendes til beboerrepræsentationen på br@bispebjergbakke.net. Vi forsøger løbende at behandle disse.

Bh BBRIndkaldelse til Generalforsamling 30/9

Beboerrepræsentationen Posted on 2020-09-04 08:38:35

Generalforsamling Bispebjerg Bakke Beboerforening 2020

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling med valg af beboerrepræsentation for Bispebjerg Bakke I/S – onsdag 30/9 kl 19:00 på første sal i Kulturhuset Bispebjerg Bakke 8.

Der vil være fællesspisning fra kl 18:00 – 19:00. Grundet Corona er der max tilladt 50 personer i lokalet. Derfor holdes denne generalforsamling udelukkende for voksne deltagere. Hvis større fremmøde prioriteres en enkelt deltager pr husstand. Obligatorisk tilmelding til fællesspisning her: https://doodle.com/poll/8r8s9sscy35x67uf 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning fra Beboerrepræsentationen
 4. Ørni har ordet / (udlejer: Bispebjerg Bakke I/S)
 5. Fremlæggelse af foreløbig arrangements-plan for 2020/21
 6. Forelæggelse af revideret regnskab
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag *
 9. Valg til beboerrepræsentationen
 10. Valg af web-master
 11. Valg af revisor
 12. Festudvalg  

*Indkomne forslag bedes sendt til beboerrepræsentationen på br@bispebjergbakke.net senest torsdag 24/9. Forslagne vil efterfølgende blive publiceret her på siden.

Bestyrelsen ser frem til en god og hyggelig aften med håb om at mange har mulighed for at deltage i arrangementet.

.

.

.

.

Fuldmagt til Generalforsamling

Bispebjerg Bakke Beboerforening 30/9 – 2020

Undertegnede (navn):

Adresse / Lejemål:

Giver hermed fuldmagt til (navn):

Adresse / Lejemål:

Bispebjerg den    /      – 2020

_____________________________________________

                   Underskrift fuldmagtsgiverLoppemarked – ny dato 22/8

Beboerrepræsentationen Posted on 2020-05-11 19:20:32

Kære naboer

Vi håber meget at kunne afvikle vores årlige gentagne succes – Bispebjerg Bakke Loppemarked. Med langt over 50 deltagere vurdere vi ikke at den planlagte dato 14/6 er realistisk. Derfor bedes I alle reservere lørdag 22/8 i kalenderen.

De bedste hilsner

Bente, Vibeke & BoDato for generalforsamling udskydes

Beboerrepræsentationen Posted on 2020-04-07 12:53:05

Kære naboer

Det bliver heller ikke 26. maj 2020, hvor vi holder den årlige generalforsamling her på Bakken. Vi melder en dato ud, når vi ved noget mere.

Dbh.
BBRÅbning af vildnis i etaper – meld dig gerne og giv en hånd :-)

Beboerrepræsentationen Posted on 2020-04-07 12:42:12

Kære naboer

Solen skinner og vi vil rigtig gerne klargøre vildnisset – det tænker vi at forsøge i etaper på max 10 deltagere. For et par dage siden satte nogle frivillige forældre den nye trampolin op, så børnene har noget at hoppe på. Mange tak for hjælpen.

Har du mulighed for at give en hånd med åbning af vildnisset – så skriv dig gerne på listen her: https://doodle.com/poll/fvegam7nkvn3z3yc

Dbh.
BBRTrampolinen i Vildnisset

Beboerrepræsentationen Posted on 2020-04-01 14:03:48

Kære naboer

Oprindeligt var åbning af Vildnisset planlagt til d 28. april 2020, men pga. af smitte-risiko er denne åbning udsat.

I mellemtiden er den store trampolin gået i stykker og trænger til reparation. Det vurderes, at 3 voksne vil kunne klare arbejdet. Vi indkøber de manglende dele og håber på at 3 børne-forældre vil gå sammen om reparationen. Meld dig til ved at skrive tilbage på br@bispebjergbakke.net

Vi følger løbende myndighedernes anbefalinger og vil snarest muligt indkalde til åbning af vildnisset.

dbh  BBRHusleje april 2020

Beboerrepræsentationen Posted on 2020-04-01 10:00:57

Kære lejere

Administrator (Håndværkerforeningen) har skiftet deres administrationssystem .

Dette skulle ikke kunne mærkes af lejerne, men det har nu vist sig, at der er sket et eller andet i Nets’ betalingsservice

Der er blevet sendt et brev ud til lejernes postkasse med et giroindbetalingskort for april måned.

Men …

Gå venligst ind på jeres oversigt fra betalingsservice, og se om huslejen fra april er kommet på. Hvis den er på kan girokortet glemmes.

Hvis den ikke er på skal girokortet betales og meldes til betalingsservice igen. Dette kan først gøres fra tirsdag d. 31 marts 2020.

Vi beklager de gener dette har medført.

Majbritt Molander
33122717Næste »