Blog Image

Bispebjerg Bakkes Beboerblog

Velkommen til ...

Bispebjerg Bakkes Beboerblog. Her er opslag fra Beboerrepræsentationen, Inspektøren, udvalg m.m.

Nyt gasdepot fremtidssikrer forsyningen: Nu går arbejdet i gang

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-02-26 12:30:48

Fra kommunikationsansvarlig Louise Voss Bendixen, Nyt Hospital Bispebjerg, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden har Beboerrepræsentationen modtaget nedenstående til orientering:

Kære alle

Jeg håber, jeg har fundet de rette kontaktpersoner til Bispebjerg Bakke. Jeg sender her lidt info om det gasdepot, Bispebjerg Hospital bygger i hjørnet nede ved jer. Vil I hjælpe med at dele informationerne på jeres interne kanaler?

Nyt gasdepot fremtidssikrer forsyningen: Nu går arbejdet i gang

Ved siden af de historiske cykelskure i det sydøstlige hjørne på Bispebjerg Hospital opføres et nyt gasdepot, der kan forsyne hospitalet med livsnødvendig gas fremover.

Den 150 kvadratmeter store gasdepotbygning opføres som en let stålkonstruktion. For at tilpasse sig de historiske omgivelser er bygningen beklædt med rødlig corten-stål og får et fladt, grønt tag med sedum-planter.

Læs mere og se en visualisering på hjemmesiden: https://www.bispebjerghospital.dk/nythospital/nyt-og-presse/nyheder/2023/Sider/Nyt-gasdepot-fremtidssikrer-forsyningen-.aspx

Fakta og tidsplan for arbejdet:

 • I løbet af marts 2023 begynder nedrivningsarbejdet med at fjerne eksisterende skure, hvor depotet skal ligge. Dette
  +arbejde forventes at vare ca. en uges tid. Som en del af arbejdet bliver det eksisterende betondæk brudt up. Dette medfører
  +byggestøj.
 • Selve opførelsen af det nye depot forventes at vare et par måneder i alt.
 • Projektet forberedes så vidt muligt som et samlesæt, hvor byggeemner forbores og forskæres, og dermed reduceres byggestøj
  +og byggetid. Depotet opsættes på punkt-fundamenter.
 • Hækken mod Bisbjerg Bakke bliver ikke berørt under eller efter byggeriet.
 • Det midlertidige gasdepot syd for eksisterende cykelskure bliver demonteret og fjernet, når det nye gasdepot er opført.
 • I hele anlægsperioden må forventes almindelig byggestøj og let øget trafik til og fra området via Esther Ammundsens Vej.

Hvis I har spørgsmål til arbejdet, må I endelig kontakte mig.

Med venlig hilsen

Louise Voss Bendixen
Kommunikationsansvarlig

Mobil: +45 23 29 02 28
Mail: louise.voss.bendixen@regionh.dk

Nyt Hospital Bispebjerg
Region Hovedstaden
Center for Ejendomme
Bispebjerg Bakke 23
Indgang 78 (port til byggeplads)
2400 København NV
Tlf: +45 38 63 50 00Opdateret Beboermappe

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-02-12 20:56:47

Kære alle

Vores Beboermappe er blevet opdateret:

Dokumentet er uden husorden, der afventer en godkendelse på den kommende generalforsamling.

Mange hilsener
BeboerrepræsentationenJuletræstænding 1. advent – søn 27/11

Beboerrepræsentationen Posted on 2022-11-14 17:35:31

Kære naboer

Traditionen tro håber vi på, at rigtig mange har mulighed for fælles julehygge og deltagelse i årets juletræstænding her i vores skønne fællesskab på Bakken.

Vi tænder træet søndag den 27. november 2019, klokken 16:00, hvor vi samles ved træet på græsplænen ved legepladsen – foran 18H og synger og danser om træet – store som små. Nærmeste familie er også meget velkomne til at deltage. Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver

Vi håber at se dig og resten af din familie

dbh BBRReferat generalforsamling 2022

Beboerrepræsentationen Posted on 2022-06-04 09:38:35
Bispebjerg Bakke
Linoleumssnit af Bispebjerg Bakke fra https://www.argentum.dk.

Referat for generalforsamling for Bispebjerg Bakke Boligforening afholdt tirsdag 24. maj kl 19:00 på første sal i Kulturhuset Bispebjerg Bakke 6.

Til stede: Ca. 21 beboere og Ørni. Fra bestyrelsen: Bo, som er formand, og Karsten, som er kasserer. Bente udtrådte ved årsskiftet.

1. Valg af dirigent

Bente.

2. Valg af referent

Elisabeth.

3. Årsberetning fra Beboerrepræsentationen (BBR)

Der har ikke været mange aktiviteter pga. corona, men også inden marts 2020 var der nedgang i antallet af aktiviteter, fordi der er færre og færre aktive beboere. De normale aktiviteter er loppemarked, åbning af vildnis, halloween, juletræstænding, sommerfest… (se pkt. 5).

Gode ideer til aktiviteter modtages. De største arrangementer har tidligere været loppemarked, sommerfest og juletræstænding.

Vi har fået udskiftet switches i kælderen. Nu lejer vi dem (betales til Parknet; afgiften til Parknet er steget med 30 kr. i kvartalet). Hvis man opgraderer sin router i lejligheden, kan man få hurtigere hastighed. Det kan især anbefales hvis man er mange i lejligheden der ser TV og spiller samtidig. Ørni har skrevet på websiden, hvad man skal gøre.

4. Udlejer / Ørni har ordet – (udlejer: Bispebjerg Bakke I/S)

Ladestandere

Der kommer snarest en dobbelt ladestander, sandsynligvis ved 18M. Når behovet viser sig at være større, kommer der flere. Det sker gennem firmaet Kapow; afregning sker via en app. Standerne vil kun kunne bruges af beboerne pga. app’en.

Beboer: Hvad med delebilerne? Let’s go er interesseret i at deltage når der sker nedgravning. Ørni: Ja, men så får man problemet med at alle kan komme ind udefra. Når man har fået nogle erfaringer, kan man se på mulighederne.

Bo: Der er etableret kontakt mellem Håndværkerforeningen og Let’s go.

Græsslåning

Der skal være robotter på den store plæne og bag 22A-B. Resten skal være delvist vildt og delvist slået med havetraktor af Allan og Ørni.

Beboer: Plænerne bliver slået meget ujævnt. Kan det ændres?

Ørni: Ja, så skal tiden for robotkørsel udvides.

Beboer: Hvornår slukkes robotten, i forhold til pindsvin?

Ørni: Er det ikke en myte at robotgræsslåmaskiner er farlige for pindsvin? Robotten er meget sensitiv.

Beboer: Kan robotten køre om natten?

Ørni: Nogle mener at det giver problemer med støj og er farligt for cyklister på stierne i mørke.

Beboer: På sidste års generalforsamling blev der udtrykt ønske om områder med langt højt græs. Hvad med det?
Ørni: Vi ser på hvordan det kan se ud. Gartnerne bliver ved med at komme og passe bedene.

Beboer: Har man overvejet at få en landskabsarkitekt til at komme med forslag til lidt vilde områder?

Ørni: Sidste år havde vi en landskabsarkitekt til at se på det, og da blev robotten indstillet til at lade græsset være længere.

Beboer: Hvorfor gik vi over til robotter?

Ørni: Både af hensyn til støj og fordi det forventedes at være billigere.

Cykelstativer

Der bliver installeret to dobbeltstativer ved 18K og 18B inden for 14 dage.

Hule i skoven i vildnisset

Der har været problemer med at nogen boede i en hule i skoven. Det er ikke meningen at man skal kunne slå sig ned der.

Beboer: Hvad med hullerne i hegnet?

Ørni: De vil blive repareret.

Bo: Sidste år plantede nogle beboere brombær langs hegnet, og det vil tætne hegnet. Beboer: Der kommer mange uvedkommende ind gennem hullerne.

Bo: Det sker hvert år i forsommeren. Hvis man er dernede og ser uvedkommende, kan det anbefales at ringe til politiet.

Beboer, der bor ned til vildnisset: Det er over eller gennem hegnet der trænger uvedkommende ind. Derfor en kraftig opfordring til at hegnet repareres.

Den store lejlighed i 22F

Den bliver ledig til juli, og Ørni vil arrangere en rundvisning.

Oprydning i opgange

Det er kun måtter der må være i opgangene. Snart bliver andet indsamlet og placeret i storskrald.

Beboer: Forslag om rødt tape på barnevogne i lighed med på cyklerne ved razzia.

Gamle cykler ved skralderummet

Beboer: Cyklerne ved skralderummet giver et uoverskueligt indtryk. Ørni: Ja, de vil blive samlet indtil de kan afhentes.

Beboer: Hvad med traileren på stien?

Ørni: Det er vores, den prøver vi at sætte et andet sted.

Beboer: Det bør gentages ved opslag at man ikke må smide haveaffald og urtepotter ved skralderummet.

Beboer: Kan man ikke lave et sted til haveaffald oppe i skralderumsenden så folk ikke skal gå helt ned i vildnisset?

Utætte vinduer og løbende wc’er

Meld dem til Ørni!

Vejledning til tænd og sluk for varmen efterlyses.

Der arbejdes på en ny version af beboermappen (også digitalt); en instruks vil indgå i mappen. Se pkt. 12.

Skurvognene på Bispebjerg Bakke

Det vides ikke, hvornår de forsvinder.

De fredede træer på Bispebjerg Bakke

De skygger og giver et fugtigt indeklima i nogle lejligheder! Kan man beskære dem? Ørni vil tage det op med BB I/S’s bestyrelse. Andre synes det er dejligt med skyggen. Der er også døde grene på nogle træer, især mod parken. De vil også blive skåret væk.

Tagrenderne

De skal renses, da der er vandfald fra taget i regnvejr.

Sandkassesand

Det er bestilt, og det gamle sand vil blive udskiftet.

Trafikken af biler gennem området

Kan man gøre noget for at sænke deres fart?

Ørni: Vi har nogle gummibump, som vi forhåbentlig kan få tid til at lægge ud. Bo: Vi kan selv prøve at tale med chaufførerne og gøre opmærksom på hastighedsbegrænsningen på 10 km.

5. Fremlæggelse af foreløbig arrangements-plan for 2022/23

Den er inspireret af de foregående år.

Loppemarked

Det første arrangement efter generalforsamlingen plejer at være loppemarked, som er en familiefest med hoppeborg, slushice m.m. Man kan sprede et tæppe ud og sælge eller bytte hvad man nu har. Det bør drives af brugerne, dvs. især børnefamilierne. BBR stiller med en repræsentant, som kan sige noget om hvad der plejer at ske. Der kommer et opslag på internettet.

Sommerfest

Det er mere en voksenfest med telte m.m. Igen efterlyses beboere der vil bidrage aktivt.

Holloween

Bo vil eventuelt servere græskarsuppe hvis vejret er til det.

Juletræstænding

Lørdag før 1. søndag i advent, så familierne kan have deres egne adventssøndagsarrangementer. Juletræet tændes, der synges sange, og hvis nogen vil arrangere det, serveres der gløgg og æbleskiver.

Fastelavn

Ikke et BBR-projekt, men tidligere har nogle børnefamilier søgt penge hos BBR og lavet et arrangement.

Påskeløb

Der gemmes chokoladeæg i vildnisset – igen er familierne aktive.

Åbning af vildnisset

Dette arrangement afholdes lidt uregelmæssigt, men sidste år blev der fældet og beskåret en masse. Man opfordres til at tage brombærplanter fra omkring frugttræerne og sætte dem ved hegnet. Der er ikke nogen overordnet plan, men Ørni har det overordnede ansvar for vildnisset bortset fra området fra indgangen og ned til og med trampolinen.

Generalforsamling

Afholdes i april eller maj.

6. Forelæggelse af revideret regnskab

Punktet blev behandlet efter pkt. 2. Pga. corona har der været meget lidt aktivitet. Der var aktiver for 85.000 kr. på kontoen ultimo 2021. Der var dobbelt tilførsel af beboerkontingent i 2021 fordi Håndværkerforeningen glemte at overføre kontingentet til beboerforeningen i 2020. Der kom et ekstraordinært tilskud fra Håndværkerforeningen på 5.000 kr. til loppemarkedet i 2021. Der har været udgifter bl.a. til gebyrer til banken, websiden, loppemarkedet (hoppeborg, øl osv.), juleport og velkomstblomster. Der har været indtægter for 78.000, udgifter for 19.000, dvs. der er et overskud på 58-59.000 kr. I normale år modtager foreningen ca. 36.000 kr. i beboerkontingenter. Beboerne opfordres til at komme med forslag til aktiviteter for børn og voksne.

Regnskabet blev godkendt.

7. Fastlæggelse af kontingent

Dette pkt. blev også behandlet efter pkt. 6, som altså blev behandlet efter pkt. 2. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (ca. 22 kr. per måned), og det blev vedtaget.

8. Behandling af indkomne forslag

Mie: Efterlyser beholdere til plastikaffald på affaldsstationerne ved parkeringspladserne, enten ved udvidelse af stationerne eller ved at erstatte papircontainerne med plastikcontainere.

Ørni: Det bør kunne lade sig gøre; det aftales med renovationen at der kommer plastikbeholdere.

Nogle beboere talte for ikke at erstatte alle papirbeholdere.

Elisabeth: Foreslog – i forlængelse af sidste års generalforsamling – et skur til cykler ved siden af skralderummet ind i lunden. Det bør have overdækning og aflåsning. Hun foreslog at man kunne få en nøgle enten ved en årlig leje eller så stort et depositum at man sikrer rummet mod opbevaring af cykellig. Der skal være plads til både ladcykler og andre cykler. Der var tilslutning til at der findes en forsvarlig – tør – opbevaringsmulighed for dyre cykler, men nogle syntes at det var synd at bruge området ind i lunden.

Bo: Foreslog at lave rundspørge på intranettet.
Der blev nedsat et cykelskursudvalg med Ulla 22E, Bo og Elisabeth (tovholder).

9. Valg til beboerrepræsentationen

BBR laver arrangementer og repræsenterer alle beboere over for Håndværkerforeningen. Som eksempler på hvad BBR har opnået, nævnte Bo, at der er blevet skaffet godt 100 nye cykelparkeringspladser og sørget for switches i kælderen.

Bestyrelsen holder 2-5 møder om året.

Selv hvis man ikke vil deltage i bestyrelsen, kan man melde sig til at bidrage til arrangementer.

Skriv gerne til Bo (bo.stampe@gmail.com). Eneste krav for at indgå i bestyrelsen er at man kan skrive og læse dansk. Karen Mette (18A, st. tv.) vil gerne deltage i bestyrelsens arbejde.

Beboer: Det er vanskeligt at få kommunikeret til alle. Dejligt hvis der kun var en platform.

Bo: Ikke alle er på Facebook, men alle kan kommunikere på bloggen på intranettet; de kan bede om skriveadgang hos webmasteren på selve bloggen. Man kan indstille bloggen til at give besked på mail når der er nyt på bloggen.

Ørni bedes tilføje til opslaget om opgangsoprydning en opfordring til, at man tilmelder sig bloggen. Bente orienterer om den, når hun kommer med blomster til nye beboere.

10. Valg af web-master

Rune har efter generalforsamlingen givet tilsagn om at fortsætte.

11. Valg af revisor

Elisabeth blev genvalgt.

12. Evt.

Nedsættelse af udvalg til afholdelse af beboer-sommerfest, loppemarked og andre beboerinvolverende aktiviteter. Her opfordres man til at melde sig til Bo.

Beboermappeudvalg

Der blev nedsat et udvalg til at lave beboermappen i stand. Den nuværende er stærkt mangelfuld, ikke-eksisterende eller stærkt forældet i mange lejligheder. Følgende meldte sig: Kirsten 26A, st. th., Anja 18D, 2., th., Bente og Elisabeth 18M, 1.th. (tovholder).
Ørni beder Håndværkerforeningen vedligeholde mappen fremover når der kommer nye ting til.

Vinduespudsning

Kunne man have tre uger om året hvor man kunne kontakte et firma? Det bedste er at opgangene finder en fælles løsning, så der ikke kommer vand på de nederste vinduer ovenfra når de nederste lige er blevet pudset.

Hent referat som PDF.Indkaldelse til Generalforsamling

Beboerrepræsentationen Posted on 2022-05-09 22:36:00

Generalforsamling Bispebjerg Bakke Beboerforening 2022

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling for Bispebjerg Bakke Boligforening – tirsdag 24/5 kl 19:00 på første sal i Kulturhuset Bispebjerg Bakke 6.

Vi planlægger med vores traditionsrige fællesspisning fra kl 18:00 – 19:00.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning fra Beboerrepræsentationen
 4. Udlejer / Ørni har ordet – (udlejer: Bispebjerg Bakke I/S)
 5. Fremlæggelse af foreløbig arrangements-plan for 2022/23
 6. Forelæggelse af revideret regnskab
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag *
 9. Valg til beboerrepræsentationen
 10. Valg af web-master
 11. Valg af revisor
 12. Evt. nedsættelse af udvalg til afholdelse af beboer-sommerfest, loppemarked og andre beboerinvolverende aktiviteter.

*Indkomne forslag bedes sendt til beboerrepræsentationen på br@bispebjergbakke.net senest tirsdag 17/5.

Forslagne vil efterfølgende blive publiceret her: https://docs.google.com/document/d/18xwbgan-XxMT5O6KJPOdzFsSKbadfHs3zpuAJLEgYtQ/edit

Bestyrelsen ser frem til en god og hyggelig aften med håb om at mange har mulighed for at deltage i arrangementet.

.

.

Fuldmagt til Generalforsamling

Bispebjerg Bakke Beboerforening 24/5 – 2022

Undertegnede (navn):

Adresse / Lejemål:

Giver hermed fuldmagt til (navn):

Adresse / Lejemål:

Bispebjerg den    /      – 2022

_____________________________________________

              Underskrift fuldmagtsgiverBørne-Nyttehaver

Beboerrepræsentationen Posted on 2022-03-18 16:30:36

Kære naboer

Her en mulighed for at dit barn/børn (op til 17 år) – der bor her på Bakken — kan få et eget lille stykke ‘nyttehave’, hvor de kan prøve at dyrke jordbær, ærter eller hvad de måtte have lyst til – og helt og holdet på deres egen præmisser.

Her sender du dit ønske om børne-nyttehave (deadline 3/4): https://forms.gle/zMV9oGvsZUWk9MLm7

Du får vejledning i hvad du kan dyrke i en plante-palle som du får stillet til rådighed. Du skal selv:

– Så dine planter i plante-pallen.
– vande og passe din planter
– være med til at holde Børne-Nyttehave-området pænt og fri for ukrudt og affald.

Hvert enkelt barn, får deres egen palle at dyrke i og passe og vande. Børn fra 10 år og op, behøver ikke at have forældre med.

Fordelen ved dyrkning i træpalle er at:
A) presenningen holder på vandet – så der skal ikke vandes så ofte.
B) der kan dyrkes på skråningen.
C) Der dannes meget lidt ukrudt i en træpalle – og er derfor et rigtigt godt udgangspunkt for børn at starte med.

Hvornår: Tilmelding kan ske fra nu og frem til 3/4. Vi starter rigtigt op omkring Påske – afhængigt af vejret. Du kan med fordel begynde at forspirre nogle planter indendørs i vinduet.

Såning: når frosten er af jorden – en gang efter Påske.

Dette er et tilbud til børn her på Bakken så de kan afprøve at have deres helt egen lille nyttehave som de får ansvaret for at passe – for et år ad gangen.

T.O. Arealet er afskærmet ud mod banelegemet af et trådhegn og stort brombærkrat.

Har du spørgsmål – så skriv endelig en mail til mig – bo.stampe@gmail.comKom til in­fo­mø­de og se det nye ho­spi­tal

Beboerrepræsentationen Posted on 2022-03-16 18:35:10

Kære nabo til Bispebjerg Hospital

​Kranerne er rykket ind på byggepladsen på Bispebjerg Hospital. Nu går byggeriet af den nye hospitalsudvidelse for alvor i gang. 

Men hvad skal vi egentlig bygge?

Byggeorganisationen inviterer dig til informationsmøde, hvor du kan få mere viden om det store byggeri, der bygges indtil 2026.

Du kan møde projektledelsen, der giver en præsentation af projektet og viser den flotte model frem.​

Hvor og hvornår?

Tirsdag den 29. marts kl. 16-17.30 på Bispebjerg Hospital, hos byggeorganisationen i indgang 20C. 

​ ​Find link til hospitalskortet her.

Tilmeld dig

Husk at tilmelde dig til mig, hvis du kommer. Senest 25. marts.

Se også vedhæftede invitation.

Hvorfor får du denne mail?

Du kan også abonnere på vores nyhedsbrevBYGGENYT, som fortæller kort nyt om, hvad der sker på og omkring byggepladsen. Tilmeld dig viadette link.

Jeg håber, vi ses.

Med venlig hilsen

Louise Voss Bendixen

Kommunikationsansvarlig

Mobil: +45 23 29 02 28
Mail: louise.voss.bendixen@regionh.dkReferat Generalforsamling 2021

Beboerrepræsentationen Posted on 2021-11-27 12:12:47

1. Valg af dirigent: Bente Hunding.

2. Valg af referent: Bo Stampe.

3. Årsberetning fra beboerrepræsentationen – herefter BBR

BBR, repræsenteret på GF ved Bente Hunding, Karsten Kristiansen og Bo Stampe. Fungerende kasserer er Karsten Kristiansen. BBR er i skrivende stund konstitueret uden formand.

Årets forløb og tilbagevendende arrangementer, arrangeret eller støttet af BBR:

 • Loppemarkedet arrangeret af Mette, Vibeke, Bente og Karsten var igen en stor succes hvor der købes, sælges, byttes på kryds og tværs. Loppemarkedet er en fin tradition med stor bred opbakning, i særdeleshed fra børnefamilier. 
 • Juletræstændingen 2020 arrangeret af Bente og Bo, aht Corona restriktioner foregik årets juletræstænding dels fra altaner og dels fra græsset med stor afstand mellem familierne – men dog uden gløgg og æbleskiver. 
 • Åbning af vildnis var et meget stort tilløbsstykke. Rekord mange beboere mødte frem og hjalp til denne dag med at ordne og klargøre vildnisset til sommerens leg og hygge.

Nye aktiviteter i løbet af året

 • Hjertestarter. Kirsten Kirch har foreslået og undersøgt mulighed for at søge TrygFonden. BBR har aftalt med udlejer at en hjertestarter kan opsættes på matriklen hvis vi får en tildelt fra TrygFonden. Der informeres yderligere når vi ved mere.
 • Hurtigere, nyere og mere stabil internet adgang. En højere hastighed på minimum 300/300 Mbit kræver ny switch i lejligheden hvis man har den af udlejer installerede type. Parknet kan blandt andre levere denne switch hvis man vil udskifte. Lejer bekoster dette køb. Der vil i nærmeste fremtid blive informeret nærmere om køb af switch gennem Parknet. Er man tilfreds med nuværende internethastighed skal man ikke investere i ny switch eller router. Det forventes den nyere internetløsning er i drift omkring årsskiftet.

4. Ørni har ordet

Bestyrelsen for Bispebjergbakke I/S, (udlejer), har besluttet at lade udvalgte områder vokse vildt. Derudover er det planlagt at anskaffe flere robotplæneklippere til næste år.

Ørni blev spurgt til et gammeldags bord/bænkesæt på græsset ved legepladsen/sandkassen. Ørni henviser til vildnisset – idet et bord/bænkesæt risikere at tiltrække forsamlinger til gene for nærboende lejere. 

Det er besluttet at opsætte 4 ladestandere a 25 kW dedikeret for Bakkens beboere. Det er uklart om ladestanderne bliver med afgiftsrefusion. Forventet opstart af etablering af ladestandere er Jan 2022.

Udvidelse af eksisterende cykelparkering foran 18B og 18K. Disse mangler ift tidligere udvidelse og vil blive etableret snarest.

Det er strengt forbudt at lukke uvedkommende ind i genbrugs rummet.

Skilte til genbrugs rummet.Stig har tilbudt at udarbejde disse.

Ørni undersøger om det er muligt at udskifte affaldsbeholdere således at der kommer pap-container og plastic-container ved hver anden station.

Udvalg nedsættes omkring diverse arbejde omkring affaldsområdet. Ulla 22E, er kontaktperson.

Hastighedsbegrænsning på området søges håndhævet. BBR anbefaler vi løfter i flok og at man standser ‘fartsyndere’ og påminde om hastighedsbegrænsningen. Ørni arbejder desuden på forskellige tiltag til at reducere farten.

I opgangene må kun stå barnevogne som bruges af beboerne.

Gulvet i opgangene er under forbedring. Det færdige resultat efter restaurering er for sjusket lagt/udført. Ørni arbejder på at gulvet udbedres og lægges bedre.

Sandkassen udskiftes med nyt sand til foråret.

5. Fremlæggelse af forventede/mulige arrangementer 21/22

Alle nedenstående arrangementer støttes økonomisk af BBR. 

Juletræsarrangement – lørdag før 1. advent – arrangeres af BBR med frivillig støtte.

Fastelavnsarrangement – arrangeres af frivillige beboere

Påskeløb – arrangeres af frivillige beboere

Åbning af vildnis – arrangeres af BBR med frivillig støtte.

Loppemarked – arrangeres af frivillige beboere sammen med 1 BBR repræsentant

Sommerfest – arrangeres af frivillige beboere sammen med 1 BBR repræsentant

Halloween – arrangeres af lejerne individuelt eller opgange i samarbejde.

Derudover varetager BBR forskellige beslutninger og opgaver der er i beboernes fælles interesse. Vi arbejder ikke med individuelle leje-sager. Ønsker man at planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter er der mulighed for at søge BBR om støtte.

6. Forelæggelse af revideret regnskab for BBR 

Revideret regnskab for 2019 og 20 blev fremlagt og godkendt – disse er 

publiceret på bispebjergbakke.net

7. Fastsættelse af kontingent (opkræves uændret over huslejen): forslag om at fastholde kontingentet blev vedtaget.

8. Behandling af indkomne forslag:

Forslag: Link

 • Forbedrede muligheder for cykelparkering, fremsat af Elisabeth Engberg-Pedersen (18M, 1.th.)

Bred enighed om på GF at der mangler cykelparkering og at nuværende halvtag ikke holder cyklerne tørre. GF nedsatte et udvalg der skal arbejde med ideer som BBR kan forelægge udlejer.

 • Vild natur og fokus på øget biodiversitet, to separate forslag indsendt af Ronja Mannov Olesen,18H st th og Jesper Gisli. Bispebjerg Bakke 18H, 1.th.

GF støtter op om flere vilde blomster og natur på udvalgte områder. GF nedsatte arbejdsgruppe mhp at få medindflydelse på hvor, hvor meget og hvad der plantes og udlægges til vild natur. 

Oversigt over aktive arbejdsgrupper på Bispebjerg Bakke bliver efterfølgende lagt på intranettet:

Udvalg til forandring af genbrugsopstilling i Storskrald:
Ulla Kløve, 22E, 1. Tv
Stig Normann tilbød at lave “ skilte” 18D, 2.th

Biodiversitet:
Jesper Gisli, 18H, Patrick Pedersen 26 B, Piya, 18F, Bianca, 22 F, Nanna, 26A

Digitalisering Beboermappe:
Elisabeth,18M, Bente H, 26B

Loppemarked:
Piya tilbød sig som deltager, 18F

9. Valg til beboerrepræsentationen for et år 

Nuværende BBR-medlemmer ønsker at fortsætte, og vil meget gerne suppleres med nye medlemmer. Bente, Karsten og Bo blev genvalgt. Har man lyst til at tage del i BBR-arbejdet eller forhøre sig om omfanget, kontaktes vi meget gerne på vores mail.

10. Valg som web-master for et år

Rune Pade blev genvalgt.

11. Valg af revisor 

Elisabeth Engberg-Pedersen blev genvalgt.

12. Eventuelt

Der blev kommenteret på mulighed for større fællesskab og kendskab blandt os som beboere – hvis man kommer som ny tilflytter kan det være vanskeligt at få overblik over hvem som er beboere mv. Københavns Fødevareselskab bla i Karens Hus blev provomeret som en nem adgang til biodynamiske grøntsager. Patrik tilbød at nedtage den gamle trampolin uden springdug.

BBR takker for den gode opbakning til GF og de gode konstruktive fremsendte og drøftede forslag. BBR sender en stor tak til alle de frivillige beboere som med deres initiativ og indsats støtter op om vores lille fællesskab gennem vedligeholdelse, arrangementer og diverse initiativer – fra trampoliner, nedsættelse af arbejdsgrupper til fællesarrangementer og festudvalg.

Mvh Beboerrepræsentationen

Kontakt til Beboerrepræsentationen: br@bispebjergbakke.netNæste »