Generalforsamling Bispebjerg Bakke Beboerforening 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Bispebjerg Bakke Boligforening – onsdag den 6. september 2023 kl. 19:00 på første sal i Kulturhuset Bisepbjerg Bakke 6.

Der er fællesspisning fra kl. 18:00 – 19:00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning fra Beboerrepræsentationen
 4. Udlejer / Ørni har ordet – (udlejer: Bispebjerg Bakke I/S)
 5. Forslag til arrangementer for 2023/24
 6. Forelæggelse af revideret regnskab
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag *)
 9. Valg til beboerrepræsentationen
 10. Valg af web-master
 11. Valg af revisor
 12. Evt. nedsættelse af udvalg til afholdelse af beboer-sommerfest, loppemarked og andre beboerinvolverende aktiviteter.

*) Indkomne forslag bedes sendt til beboerrepræsentationen senest onsdag den 23. august. Forslagne vil efterfølgende blive publiceret på bispebjergbakke.net.


Beboerrepræsentationen (Karen Mette Fogh Poulsen 60630185/Karsten Fey Kristiansen 21830769) ser frem til en god og hyggelig aften med håb om, at mange har mulighed for at deltage i arrangementet.

Fuldmagt til Generalforsamling

Bispebjerg Bakke Beboerforening 6/9 – 2023

Undertegnede (navn):

Adresse / Lejemål:

Giver hermed fuldmagt til (navn):

Adresse / Lejemål:

Bispebjerg den    /      – 2023

_____________________________________________

              Underskrift fuldmagtsgiver