Der er pt. nedsat følgende udvalg:

Tryghedsudvalget

Tryghedsudvalget arbejder med at skabe tryghed i området, primært gennem tilretning af udendørsbelysning og dialog med beboerne. Medlemmerne er:

  • Bente Hunding
  • Kirsten Munk
  • Christina Rasmussen
  • Bo Stampe

Ladestanderudvalget

Laderstanderudvalget arbejder med at afdække mulighederne for at få etableret en række standere til opladning af el-biler. Medlemmerne er:

  • Jonas Pedersen
  • Torben Ryttersgaard

Havelauget

Havelauget er samlingen af beboere, der har et havelod på baneterrænet. Forkvinden er:

  • Kirsten Munk