Blog Image

Bispebjerg Bakkes Beboerblog

Velkommen til ...

Bispebjerg Bakkes Beboerblog. Her er opslag fra Beboerrepræsentationen, Inspektøren, udvalg m.m.

Indkaldelse til Generalforsamling Bispebjerg Bakke Beboerforening 2021

Beboerrepræsentationen Posted on 2021-05-07 05:40:22

Generalforsamling Bispebjerg Bakke Beboerforening 2021

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling for Bispebjerg Bakke I/S – onsdag 8/9 kl 19:00 på første sal i Kulturhuset Bispebjerg Bakke 6.

Vi planlægger med vores traditionsrige fællesspisning fra kl 18:00 – 19:00. Udviklingen i Corona følges og evt. gældende restriktioner overholdes. Hvis der som tidligere, vil være et max tilladt personer i lokalet, vil vi begrænse antal deltagere pr hustand. Eventuelle ændringer vil publiceres her på beboer-bloggen.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning fra Beboerrepræsentationen
 4. Udlejer / Ørni har ordet – (udlejer: Bispebjerg Bakke I/S)
 5. Fremlæggelse af foreløbig arrangements-plan for 2021/22
 6. Forelæggelse af revideret regnskab
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag *
 9. Valg til beboerrepræsentationen
 10. Valg af web-master
 11. Valg af revisor
 12. Evt. nedsøttelse af udvalg til adholdelse af beboer-sommerfest, loppemarked og andre beboerindvolverende aktiviteter.

*Indkomne forslag bedes sendt til beboerrepræsentationen på br@bispebjergbakke.net senest søndag 29/8.

Forslagne vil efterfølgende blive publiceret her: https://docs.google.com/document/d/1-O-d-8XQDLjmychNjb5834pAtmYXz3GAVpxSE436OGo/edit.

Bestyrelsen ser frem til en god og hyggelig aften med håb om at mange har mulighed for at deltage i arrangementet.

.

.

.

Fuldmagt til Generalforsamling

Bispebjerg Bakke Beboerforening 8/9 – 2021

Undertegnede (navn):

Adresse / Lejemål:

Giver hermed fuldmagt til (navn):

Adresse / Lejemål:

Bispebjerg den    /      – 2021

_____________________________________________

                   Underskrift fuldmagtsgiverÅbning af vildnisset

Beboerne Posted on 2021-04-25 21:42:04

Kære naboer

en stor tak for den store indsats i dag – tror at der er blevet samlet rekord store bunker skrald og fældet enorme mængder krat.

mange hilsner

BBRBørne Nytte-haver. Stadig plads – tilmelding senest 30/4

Beboerrepræsentationen Posted on 2021-04-24 21:12:24

Kære naboer

Her en mulighed for at dit barn/børn (op til 17år) – der bor her på Bakken — kan få et eget lille stykke nyttehave, hvor børnene kan prøve at dyrke jordbær, ærter eller hvad de måtte have lyst til – og helt og holdet på deres egen præmisser.

Her sender du dit ønske om børne-nytte-have (deadline 30/4): https://forms.gle/YQs8ofTTtqYpXoQ5A

Du får vejledning i hvad du kan dyrke i en plante-palle som du får stillet til rådighed. Du skal selv:

– Så dine planter i plante-pallen.

– vande og passe din planter

– være med til at holde Børne-Nyttehave-området pænt og fri for ukrudt og affald.

Hvert enkelt barn, får deres egen palle at dyrke i og passe og vande. Børn fra 10 år og op, behøver ikke at have forældre med. 

Fordelen ved dyrkning i træpalle er at: 
A) presenningen holder på vandet – så der skal ikke vandes så ofte. 
B) der kan dyrkes på skråningen. 
C) Der dannes meget lidt ukrudt i en træpalle – og er derfor et rigtigt godt udgangspunkt for børn at starte med.

Hvornår: Tilmelding kan ske fra nu og frem til 30/4. Du kan med fordel begynde at forspirre nogle planter indendørs i vinduet.

Såning: når frosten er af jorden – for en sikkerheds skyld – start/midt maj afhængig af afgrøde.

Dette er et tilbud til børn her på Bakken så de kan afprøve at have deres helt egen lille nyttehave som de får ansvaret for at passe – for et år ad gangen.

T.O. Arealet er afskærmet ud mod banelegemet af et trådhegn og stort brombærkrat.

Har du spørgsmål – så skriv endelig til bo.stampe@gmail.comRobotplæneklipper

Beboerne Posted on 2021-04-23 14:24:27

Vi har installeret en robotplæneklipper til græsset mellem bebyggelsen og Bispebjerg Bakke. Den vil klippe mellem 18E – 18N. Den er sikret på alle måder, men hold øje med børn. Det er en selvfølge at man ikke efterlader legetøj, møbler og lign . , da det vil forstyrre klipperen. Hold også øje med lave ting som tæpper og pløkker.

Vi vil lære. hvordan den opfører sig de næste par uger og justere den efter det.

Foreløbig kører den kun hverdage mellem 7 og 14.

ØrniÅbning af vildnis og fællesarealer på søndag kl. 10:30

Beboerrepræsentationen Posted on 2021-04-22 23:04:35

Kære naboer

Så er det på søndag, vi arrangerer fælles åbningsdag af vildnisset og vores fællesarealer.

Vi opdeler os i forskellige arbejdsgrupper, når vi mødes. Der vil blive serveret varm chokolade til det arbejdende folk. Med stor tilslutning håber vi, at kunne være færdige lidt over middag.

På gensyn

BBRDenne måneds tilbud

Beboerne Posted on 2021-04-22 10:20:35


Åbning af vildnis og fællesarealer flyttes til søn 25/4 kl 10:30

Beboerne Posted on 2021-04-10 21:35:23

Kære naboer

DMI varsler rigtig vådt vejr i morgen. Derfor har vi besluttet at flytte den traditionsrige fælles-åbning til søndag 25/4 kl 10:30 hvor vi håber på dejlig tørvejr og måske også nogle grader varmere temperaturer.

og stor tak til den/de venlige sjæle der har ryddet så fint op i det fælles skur i vildnisset 🙏

Vi håber at se mange om 14 dage til et par hyggelige timer i vildnisset.

mvh BBROvervågning af skurby

Beboerne Posted on 2021-04-08 12:42:14

Jeg har fået henvendelse fra nogle bekymrede lejere om den overvågning, der er blevet opsat. Jeg kontaktede derfor Arkil, der står for pladsen.

De bekræftede, at det kun er indenfor hegnet, der kan ses billeder, og jeg fik følgende mail fra firmaet der udfører overvågningen:

Dan Sørensen / Video-overvaagning:

Bekræfter hermed, at video kameraer kun bliver brugt til lovlige formål, som er at overvåge den lukket byggeplads.

Video kameraer vil aldrig blive brugt til andet, og der er ingen personer andet ind en medarbejder i Video-overvaagning og Politiet der har adgang til dette.

Mvh Dan Sørensen

Video-overvaagning

CVR-nr.: 37399698
Tlf.: +45 42 71 77 23
dan@video-overvaagning.com

Mvh.
ØrniNæste »