Blog Image

Bispebjerg Bakkes Beboerblog

Velkommen til ...

Bispebjerg Bakkes Beboerblog. Her er opslag fra Beboerrepræsentationen, Inspektøren, udvalg m.m.

Besøg af Ren Cykel

Beboerne Posted on 2021-01-19 19:41:37

Hej bakkeboere 🙂

På min arbejdsplads fik vi jævnligt besøg af Ren Cykel, der tog sig kærligt
af vores cykler, mens vi arbejdede. Nu hvor mange arbejdspladser er lukket
ned, tilbyder Ren Cykel at komme ud til boligforeninger.

Og vi er et par stykker med cykler, der har behov for et tjek, så vi har
aftalt med dem, at de kommer og besøger os. De kommer torsdag den 28. januar, og holder ud for 18L.

Hvis du er interresseret, kan du booke her: www.rencykel.dk/booking (skriv
Bispebjerg Bakke i feltet med “virksomhed/weekendområde”).

Se mere i dette facebook event: https://fb.me/e/1PSkkd3vF

Bedste hilsner
Flemming, 18NÅrets foreløbige bedste tilbud :

Beboerne Posted on 2021-01-12 13:18:05

ledig lejlighed i 26 B 2 th

5 værelser 132 m2

Leje pr. md. 14.016

Aconto vand og varme i kr 1.880

Depositum kr. 42.048

Forudbetalt leje kr. 42.048

Ørni på vegne af administrator

er også lagt på BoligportalForundersøgelser Lersø Skybrudsprojekt

Beboerne Posted on 2021-01-08 19:12:03

Lone Larsen videresender mail om forundersøgelse i Lersøparken til generel orientering:

Date: ons. 16. dec. 2020 kl. 10.56
Subject: forundersøgelser /geotekniske boringer i Lersøparken
Fra: Tanja Møller Jensen

Kære alle i følgegruppen

Til orientering vil de geotekniske boringer blive udført i uge 4 2021.
Boringerne har til formål at afklare hvor højt grundvandet står i parkens
nederste del. Dette er vigtig viden, der er afgørende hvor dybe bassinerne
kan blive.

Nederst i mailen kan I se et kort som viser der hvor prøveboringerne skal
udføres. Boringerne kommer til at stå i ca. et år og er placeret så de
kommer til genere fodboldspillet mindst muligt.

Boreriggen fylder ikke meget mere end en stor bil (den er på larvefødder),
men den har en arm, der i funktion rækker højt og langt. Da vi regner med
at bruge stien ved Boldklubbens klubhus som adgangsvej, er vi særligt
opmærksomme på at undgå konflikter med helikopteren og ambulancen.Juletræer

Beboerne Posted on 2021-01-05 13:38:29

Husk at der bliver hentet juletræer uden pynt og fod og skåret over til 1,5 meter onsdag den 6. januar.Lersø Skybrudsprojekt

Beboerne Posted on 2020-12-11 21:40:08

Jeg vedlægger her referat fra et møde den 2. december 2020 i en følgegruppe om Lersø Skybrudsprojekt og en kunstgræsbane:

På kommunens budget for 2021 er der afsat 0,2 mio. kr. til at belyse mulighederne for at konvertere en græsplæne til en 11-mands kunstgræsbane i Lersøparken. Projektet vil blive sendt i høring.

Det fremgår, at: “Da der ingen infill er, vil der ingen spredning være af gummigranulat”. Der indgår også lysmaster i ansøgningen til Fredningsnævnet. Det fremgår også, at:” Selv om typer af kunstgræs er forbedret, så vil der stadig være plastik, som havner de forkerte steder”.

Jeg kan tilføje, at EU er i gang med at skærpe kravene til polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH’er) i granulat og flis som fyld i kunstgræsbaner eller i løs form på legepladser og til sports anvendelser.

Lone LarsenNye måder til 60plus-samvær

Beboerne Posted on 2020-11-13 07:29:14

Kære alle 60plussere

Vi i ” Initiativgruppen” har været samlet til et lille møde. Vi er meget kede af, at vi har måttet aflyse vores planlagte fællesspisning i november måned.

Derfor har vi lagt vores hoveder i blød for at finde på mulige alternativer.

Vi har besluttet at opstarte og afprøve følgende 3 aktiviteter for dog at
kunne mødes i mindre grupper på kryds og tværs:

  • Gåture rundt i Lersøparken. Ca. 1 gang pr måned, en onsdag eller torsdag formiddag kl 10. Uden tilmelding.
  • Kaffeslabberas i små grupper hos hinanden på skift. Der aftales en eller to datoer og der vil ske fordeling i grupperne ved lodtrækning. Med tilmelding.
  • Besøg på Biblioteket på Rentemestervej til Læseklub for Seniorer. Datoer aftales fra gang til gang, men det foregår altid onsdag eftermiddage.


Meld meget gerne tilbage til Bente, hvis I er interesserede til at deltage i en, eller flere af disse nye tiltag.

Mange hilsner fra INITIATIVGRUPPEN
BenteJuletræstænding lør 28/11

Beboerrepræsentationen Posted on 2020-11-12 05:40:57

Fællessang fra altaner og køkkenvinduer – vi starter kl 16:30

Kære naboer

Traditionen tro fejrer vi tænding af vores juletræ. I år bliver det på en ny måde – vi synger med afstand.

Vi synger:
1. Et barn er født i Bethlehem
2. Juletræet med sin pynt
3. På loftet sidder Nissen
4. Højt fra træets grønne top

For familier uden udsigt til juletræet ( fx18L, 18M, 18N osv) afmærker vi ståpladser på græsplanen med 5 meters afstand. Skriv gerne til os på br@bispebjergbakke.net hvis I ønsker en plads på græsplænen – således vi ved hvor mange pladser vi skal mærke op.

Der bliver, grundet omstændighederne, desværre ingen dans om træet, fælles gløgg eller æbleskiver i år.

De bedste hilsner
BBRGenbrug er guld

Beboerne Posted on 2020-10-29 07:58:05

Ørni og Allan har før weekenden hængt en seddel op i storskraldsrummet, hvor de beder om, at man om muligt ikke stiller møbler og lign., men i stedet bruger de 5 minutter ekstra det tager at køre det på nærmeste genbrugsstation. Alligevel er rummet mere proppet end jeg længe har set det med møbler, madrasser mv. søndag aften. Tit står der møbler og andet, der ikke fejler noget. Brugbare ting, som andre kunne få gavn og glæde af, hvis de blev kørt på en genbrugsstation.

Ofte er der også smidt pap, plastik, jern og tøj ud i containerne, der står lige inden for døren. Jeg ved at Ørni og Allan jævnligt bruger tid på at sortere det fra, der burde være smidt i andre containere. Hvorfor ikke bruge de 2 minutter, det tager at sortere affaldet i de rigtige containere. De står jo i sammen rum. Bortset fra containeren til tøj, den står tre minutter væk på Lersø Park Alle. Det er ikke Ørni og Allans job at rydde op efter os.

Og nu vi er ved det, kan vi så ikke også blive bedre til at bruge byttereolen til det, den skal bruges til. Jeg ser en tendens til, at der oftere bliver stillet ting, som er i stykker eller blot skulle være smidt ud, såsom smadret service, tomme syltetøjsglas, madvarer mv. Jeg er stor tilhænger af en byttereol, men her bør kun sættes ting, som IKKE er i stykker. Jeg beklager det sure opstød, her mandag morgen. Men vi må kunne gøre det bedre ?Næste »