Blog Image

Bispebjerg Bakkes Beboerblog

Velkommen til ...

Bispebjerg Bakkes Beboerblog. Her er opslag fra Beboerrepræsentationen, Inspektøren, udvalg m.m.

Vinduespolering

Beboerrepræsentationen Posted on 2020-03-31 17:21:11

Kære naboer

Dagen er nu tiltaget med 6 timer og solen skinner så smukt. Måske kalder din udsigt også på rene vinduer.

Tidligere har vi ansporet til fælles vinduespolering – primært aht 2. sals lejlighederne. Men nu er fundet 2 firmaer som gerne vil pudse alle lejlighederne individuelt, uanset om du bor i stuen, på første eller anden sal. Derfor opfordrer vi hver side i opgangene, til at koordinere vinduespolering således arbejdet startes øverst og sluttes nede. Det er ærgerligt at få overboens rest-vand ned på sine fine nypolerede ruder.

Kontakt, betaling og dato for pudsning aftales individuelt – udenom BBR og Haandværkerforeningen.

Disse firmaer kan også pudse 2. sals lejligheder stående fra jorden:

  • Storkøbenhavns Vinduespolering: 40112301 / henrik@albinski.dk
  • Dannebrog Vinduespolering: 50586151 / dannebrogvinduespolering@gmail.com


dbh BBRGeneralforsamling – forventes udskudt til 26. maj 2020

Beboerne, Beboerrepræsentationen Posted on 2020-03-22 17:36:56

Kære naboer

Vi forventer at dette års generalforsamling vil blive udskudt til 26. maj 2020. Endelig bekræftelse af dato vil blive publiceret på denne hjemmeside, men sæt allerede X i kalenderen.

Vi følger løbende mydighedernes anvisninger.

Dbh

BBRIndkaldelse til Generalforsamling 2020

Beboerrepræsentationen Posted on 2020-03-17 12:54:13

Generalforsamling Bispebjerg Bakke Beboerforening 2020

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling med valg af beboerrepræsentation for Bispebjerg Bakke I/S – tirsdag 28/4 kl 19:00 på første sal i Kulturhuset Bispebjerg Bakke 8.

Der vil være fællesspisning fra kl 18:00 – 19:00. Tilmelding til fællesspisning er nødvendig – på: https://doodle.com/poll/466cvenf35d755t5 senest torsdag d 23/4 med angivelse af hvor mange I kommer og spiser – hhv. antal voksne og børn. Der er mulighed for valg af vegetar-pizza yderst til venstre i skemaet.

DAGSORDEN:
Valg af dirigent
Valg af referent
Årsberetning fra Beboerrepræsentationen
Ørni har ordet / (udlejer: Bispebjerg Bakke I/S)
Fremlæggelse af foreløbig arrangements-plan for 2020/21
Forelæggelse af revideret regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag *
Valg til beboerrepræsentationen.
Valg af revisor
Festudvalg
*Indkomne forslag bedes sendt til Bente på bentehunding@gmail.com senest søndag 19/4.

Bestyrelsen ser frem til en god og hyggelig aften med håb om at mange har mulighed for at deltage i arrangementet.

_____________________________________________________________________________

Fuldmagt til Generalforsamling
Bispebjerg Bakke Beboerforening – 2020

Undertegnede (navn):

Adresse / Lejemål:

Giver hermed fuldmagt til (navn):

Adresse / Lejemål:

Bispebjerg den / – 2020

_____________________________________________
Underskrift fuldmagtsgiverÆndringer til BBRmøde-referat

Beboerrepræsentationen Posted on 2020-03-17 10:20:01

Corona-smittefaren har taget fart efter vores møde 2/3 og derfor skal angivne datoer i referatet tages med forbehold.

Det ligger fast at dato for åbning af vildnisset vil blive skubbet til en senere dato.

Vi vil løbende opdatere ændringer her på intranettet.Referat BBR-møde marts 2020

Beboerrepræsentationen Posted on 2020-03-17 10:08:12

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 2. MARTS 2020

TILSTEDE: Karsten og Bente. Bo deltog via telefon pga sygdom.
Punkter, der blev drøftet:

GENERALFORSAMLING:
Det er besluttet, at der indkaldes til GF tirsdag d. 28. april 2020.
Bo bestiller Bispebjerg Kulturcenter.
Bo laver indkaldelse med dagsorden. Denne lægges på Intranettet. Kort reminder opsættes over postkasser. Den laves af Bo og Bente hænger op. Forslag sendes til Bentes mailadresse.
Bente orienterer Ørni om datoen.

LOPPEMARKED 2020:
Loppemarkedet arrangeres søndag d. 14. juni 2020.
Vibeke Ottesen, Bo og Bente arrangerer.
Bo laver opslag på Intranettet. Kort reminder laves af Bo og sættes op i opgange af Bente.
Karsten bestiller HOPPEBORG, POPCORNMASKINE OG SLUSHICEMASKINE snarest.

PÅSKELØB 2020:
Der afsættes kr. 500 til indkøb af påskeæg og drikkevarer til voksne og børn. Bestyrelsen opfordrer forældre til at gennemføre arrangementet og aftale at få dækket udlæg af Karsten.

ÅBNING AF VILDNISSET FORÅR 2020.
Karsten er ansvarlig for arrangementet. Der laves opslag via Intranettet til afvikling enten d. 28. eller 29. marts, hvis vejret er til det. Karsten indkøber drikkevarer.

FÆLLES VINDUESPOLERING: (planlægning)
Der efterlyses en beboer, der vil påtage sig denne opgave, da Annika, der arrangerede sidste år er fraflyttet BB. Henvendelse til Bente 26B, 1. th.

Referent BenteInfo fra Parknet

Beboerne Posted on 2020-03-09 08:59:48
Kære Bispebjerg bakke I/S Ørni Bargholz

Som du sikkert har bemærket, har der i den seneste tid været flere store udfald på Parknets netværk. Udfaldene har givet en samlet nedetid på knap 5 timer, fordelt over seks dage henholdsvis den 30. januar samt i perioden den 26. februar til 5. marts 2020, og har desværre ramt de fleste af Parknets brugere. Vores netværksafdeling har i hele perioden arbejdet hårdt sammen med leverandøren af vores tekniske udstyr og en ekstern specialist på at løse problemerne. På baggrund af denne kombinerede indsats er der nu implementeret en række tiltag for at genoprette netværkets stabilitet.


Vi har sikret netværket mod en ny type DDoS-angreb
Flere af udfaldene har været forårsaget af en ny type DDoS-angreb, som vi ikke tidligere har oplevet. DDoS-angrebene har udnyttet en sårbarhed i en bestemt type VPN-servere, som Parknet ikke benytter, men som anvendes på det globale internet. Sårbarheden har gjort det muligt at forstærke angrebet, så det er blevet meget kraftigere end tidligere set. Hvert sekund under angrebet blev Parknets netværk således ramt af mange millioner datapakker, hvilket overbelastede noget af vores centrale udstyr og gav en ustabil internetforbindelse.


Parknets systemer sikres løbende mod kendte trusler
Som alle andre internetudbydere bliver Parknet jævnligt udsat for DDoS-angreb. Da vi imidlertid har opsat en række beskyttelsesforanstaltninger mod DDoS, kan vi afværge hovedparten af disse, uden at internetforbindelsen påvirkes. Når der opdages nye typer angreb, implementerer vi tilsvarende nye foranstaltninger, som dels forebygger, at vi rammes af disse angreb fremover, og som dels minimerer angrebets effekt, hvis det alligevel sker. I denne situation har vi derfor også implementeret nye foranstaltninger, og sikret, at Parknets netværk fremover er beskyttet mod den nye angrebsform.


Løsningen på den tekniske fejl er delvist implementeret
Udover de DDoS-relaterede udfald, var der i den forgangne uge to udfald, som blev forårsaget af tekniske problemer på noget af Parknets centrale udstyr. Da fejlen blev konstateret, iværksatte vores netværksafdeling straks en række midlertidige tiltag, der fremadrettet minimerer risikoen for udfald markant. I samarbejde med producenten af udstyret er vi desuden ved at udarbejde en permanent løsning på problemet, som bliver implementeret, så snart den er testet færdig.


Enkelte brugere skal tilpasse deres VPN-forbindelse
For at beskytte Parknets netværk mod den nye type DDoS-angreb, har vi for nogen typer VPN-trafik lagt en hastighedsbegrænsning for UDP-trafik på source port 1194. Hvis man omkonfigurerer sin VPN, og i stedet anvender TCP port 443, er der dog ingen hastighedsbegrænsning.


Kontakt os gerne
Hvis du har spørgsmål til det ovenstående eller brug for yderligere info, er du velkommen til at kontakte vores brugerservice på telefon 36 90 60 00 eller brugerservice@parknet.dk mandag til fredag kl. 9-12.30 og 17-21 samt lørdag og søndag kl. 17-21.


Vi er fuldt opmærksomme på, hvor generende det er, når internettet ikke virker. Derfor beklager vi meget de gener, udfaldene har måttet medføre for dig og alle de øvrige Parknet-brugere.


Venlig hilsen,
Parknet


60plus-fællesspisning i maj 2020

Beboerne Posted on 2020-03-03 21:39:54

Kære 60plussere

Allerførst tak for de mange positive tilbagemeldinger vedr. FOLKEKØKKEN-tur. Desværre var der mange, der ikke kunne deltage. Vi var 5 personer afsted til noget dejlig mad. Kan anbefales!

Nu er vi endelig kommet ind i den første forårsmåned, som forhåbentlig snart vil give os mange solskinstimer. Det trænger vi til. Men der er heldigvis også andet at glæde sig til. Vi inviterer endnu en gang til:

FÆLLESSPISNING

TORSDAG D. 14. MAJ 2020.

Vi mødes atter i Bispebjerg Bakkes Kulturcenter, Bispebjerg Bakke 6, 1. sal. Spisningen starter kl 18 og slutter senest kl 23. Vi nyder atter en 3 retters menu fra Sannes mad ud af Huset”. Flere detaljer om menu og tilmelding følger efter påske.

HUSK AT NOTERE DATOEN I KALENDEREN!

Mange hilsner fra Initiativgruppen,
Hanne S, Aase F, Marianne I, Marianne V og Bente H.Lørdag 23. maj 2020 – Fest for Albert i Vildnisset

Beboerne Posted on 2020-01-23 20:13:26

Kære alle,

Jeg er totalt på forkant – men 23. maj 2020 skal min store dreng Albert fejres – derfor “låner” vi vildnisset hele dagen til en privat familiefest. Vi sætter telt/pavillon op (om fredagen) benytter alle de store borde og bænke, den store grill, bålstedet og låner BBR’ fest grej om lørdagen.

Ved godt man ikke som sådan kan reservere og lægge beslag på Vildnisset, men vi kommer til at fylde lidt med fest og glade mennesker.

kh. Tine Huge 18 k 😍

« ForrigeNæste »