Skriv til ejendomsinspektør Ørni Bargholz på inspektor@bispebjergbakke.net.