Til beboere på Bispebjerg Bakke, der er 50 år og/eller derover.

I november måned sidste år skrev 60plus-gruppen et opslag for at udvide 60plus-gruppen fra 55 års-alderen. Dette gav desværre kun 1 nyt medlem.

Derfor har vi i gruppen igen drøftet en udvidelse. Vi har besluttet at udvide gruppen fra 50 års-alderen.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i gruppen, skal du inden 21. august 2024 tilmelde dig på en mail til:

bentehunding@gmail.com

Du vil herefter blive kontaktet for at blive en del af gruppen.

Mange hilsner fra 60plus-gruppen
v/ Bente Hunding
26B, 1. th