Kære alle

Bispebjerg Bakke har i en lang årrække haft nogle fantastiske udlånsordninger, hvor man som beboer har kunne låne en boremaskine, et stort telt til arrangementer i vildnisset, en sækkevogn mm. (læs evt. mere om de forskellige ordninger på bloggen).

Ordningerne og udstyr blev indkøbt og varetaget af en beboer, der hed Bo, som desværre nu er fraflyttet Bakken. Ved fraflytning var der desværre ikke nogle, der ønskede at overtage tjansen med at varetage ordningerne.

Da det desværre ikke en opgave, som beboerrepræsentationen har mulighed for at løfte, vil vi høre om der er nogle, der kunne være friske på at overtage opgaven – vi anbefaler, at man læser mere på bloggen, hvor det også fremgår, hvilke låneordninger, der er, hvordan de forskellige procedure for lån er skruet sammen mm.

Hvis ikke der er nogle, der ønsker at påtage sig opgaven, ser vi ikke anden løsning end at nedlægge ordningerne, da Bo pt. fortsat står som ansvarlig og kontaktperson.

Til orientering om, at du gerne vil påtage opgaven, bedes du skrive til br@bispebjergbakke.net senest d. 15. februar, hvor ordninger ellers vil blive fjernet fra bloggen.

Bh. beboerrepræsentationen
Karen Mette Fog Pedersen

Bispebjerg Bakke 18A, st. tv. // kmfogpedersen@gmail.com