Bestyrelsen har modtaget følgende forslag til den kommende generalforsamlingens eventuelt-punkt fra Karen Mette, 18 A, st. tv. :

  • En drøftelse omkring balancen mellem “levet liv”, hensyn til arkitekturen og andre beboer.
  • Vedligholdelsesniveauet af lejlighederne og udendørsarealer – hvad er rimeligt? Og hvad kan vi som lejere forvente af tidshorisont ved udbedring af mangler og skader.

Vi ser frem til at se mange til generalforsamlingen.

Mange hilsener
Bestyrelsen