I forbindelse med beboerforeningens generalforsamling nedsatte vi et
udvalg, som skulle gå i dialog med Håndværkerforeningen (Bispebjerg Bakke
I/S) om de ressourcer, som tildeles ejendomsfunktionen (inspektøren) i
bebyggelsen.

Flere har oplevet at skulle vente længe på udbedringer af
skader eller ting, som påhviler udlejer. Det er ikke vores indtryk, at
ejendomsfunktionærerne har siddet henvendelserne bevidst overhørig, men
derimod, at der har været tale om ressourceknaphed.

For at afklare omstændighederne, og – for fremtiden – prøve at undgå
tilsvarende træghed, efterlyser vi konkrete eksempler på lang ventetid
ovenpå evt. gentagne henvendelser om udbedringer.

Skriv kort til beboerrepræsentationen: br@bispebjergbakke.net – og skriv: ”Mangler,
undersøgelse” i emnefeltet.

Sidste frist for svar er: Mandag d. 13. november 2023.

Mange hilsner
Karen-Mette, Lilja og Morten