Bestyrelsen har modtaget følgende forslag til den kommende generalforsamlingens punkt 8, Behandling af indkomne forslag:

Forslag 1: Udvidelse af terrasserne i stueetagen

Forslagsstiller: Laura, 26 D st. tv.

Jeg vil gerne komme med et forslag om at udvide terrasserne i stueetagen. De er en anelse for små, og med et lille trin ned er der ikke mange opbevaring/indretningsmuligheder (især også fordi man ikke må opbevare ting på græsset)

Synes kun det er fair, at at terrassen bliver udvidet en smule, da det også er det mindste lejligheder.

Håber det bliver vedtaget 🙂

Forslag 2: Forslag til ny husorden

Forslagsstiller Elisabeth, 18 M, 1. th.

Forslag 3: Nyt (brugt) hønsehus, nyt sted

Forslagsstiller Ronja, 18 H, st. th.

Kære beboere

Hønselauget vil gerne bede generalforsamlingen tage stilling til følgende:

  1. At vi kan få lov til at bygge en nyt (brugt) hønsehus på græsset i lysningen i “bunden” af vildnisset (se vedhæftede fotos). Huset ville stå helt i bunden af dette område, så der stadig er plads til borde-bænkesæt. Vi ville naturligvis rive det gamle hønsehus ned, og rydde pænt op efter det.
  2. At vi kan få tildelt 4000 kr fra BBR til at købe et nyt (brugt) hønsehus med en større hønsegård. Vi ville, i hønselauget, selv sørge for resterende egenbetaling ifb. nyt hønsehus, og sørge for at købe et hyggeligt og pænt hus.

Begrundelse:
Formålet med begge dele er at give hønsene et bedre liv med mere lys og luft. Det nuværende hus er meget slidt og i dårlig kvalitet. Som det er nu, står hønsenes hus i skygge hele dage om sommeren, og desuden har hønsene ikke meget plads at leve på. Grundet ræven, kan hønsene nemlig kun være ude af hønsehus og -gård under opsyn, og det bliver til ca en time om dagen. Og vi kan vi ikke udbygge den nuværende hønsegård, fordi det kræver at vi graver ca 60 cm ned i jorden og lægger hønsenet som skal sikre mod ræven, og det kan vi ikke det nuværende sted pga. rødder fra træerne omkring huset.

Vh.
Hønselauget

Inger, Alice, Petter, Bianka, Anne, Andy og Ronja

Evt spørgsmål inden generalforsamlingen kan rettes til Ronja, 18 H, st. th., tlf 26250507

Forslag 4: Nyt gyngestativ

Forslagsstiller Karsten

Nyt gyngestativ opstilles i Vildnisset.

Vi ser frem til at se mange til generalforsamlingen.

Mange hilsener
Bestyrelsen