Blog Image

Bispebjerg Bakkes Beboerblog

Velkommen til ...

Bispebjerg Bakkes Beboerblog. Her er opslag fra Beboerrepræsentationen, Inspektøren, udvalg m.m.

Hjertestarter

Beboerne Posted on 2024-01-18 20:48:52

Vi har fået den nye hjertestarter, og den står foreløbig hos mig i 18M, 1.th. Tillige har vi haft det første af tre årlige hjertestarterkurser (nye deltagere kan komme til om et år).

Hjertestarteren kommer sandsynligvis til at stå i et skab på en pæl ved ladepladsen til el-biler (midt i anlægget). Men placeringen skal lige forhandles færdig med Bispebjerg Bakke I/S, og så skal frosten gå af jorden for at pælen kan graves ned – hvis den altså kommer til at stå der.

Mange hilsener
ElisabethUdlånsordninger

Beboerrepræsentationen Posted on 2024-01-15 18:17:16

Kære alle

Bispebjerg Bakke har i en lang årrække haft nogle fantastiske udlånsordninger, hvor man som beboer har kunne låne en boremaskine, et stort telt til arrangementer i vildnisset, en sækkevogn mm. (læs evt. mere om de forskellige ordninger på bloggen).

Ordningerne og udstyr blev indkøbt og varetaget af en beboer, der hed Bo, som desværre nu er fraflyttet Bakken. Ved fraflytning var der desværre ikke nogle, der ønskede at overtage tjansen med at varetage ordningerne.

Da det desværre ikke en opgave, som beboerrepræsentationen har mulighed for at løfte, vil vi høre om der er nogle, der kunne være friske på at overtage opgaven – vi anbefaler, at man læser mere på bloggen, hvor det også fremgår, hvilke låneordninger, der er, hvordan de forskellige procedure for lån er skruet sammen mm.

Hvis ikke der er nogle, der ønsker at påtage sig opgaven, ser vi ikke anden løsning end at nedlægge ordningerne, da Bo pt. fortsat står som ansvarlig og kontaktperson.

Til orientering om, at du gerne vil påtage opgaven, bedes du skrive til br@bispebjergbakke.net senest d. 15. februar, hvor ordninger ellers vil blive fjernet fra bloggen.

Bh. beboerrepræsentationen
Karen Mette Fog Pedersen

Bispebjerg Bakke 18A, st. tv. // kmfogpedersen@gmail.comGåture 60-plus første halvår af 2024

Beboerne Posted on 2023-12-15 06:45:32

Kære 60plusser

Her er datoerne for vores gåture i første halvår af 2024. Vi går fortsat
hver 14. dag og mødes kl. 10 på vendepladsen ved storskrald.

 • Onsdag 3. januar
 • Torsdag 18. Januar
 • Onsdag 31. Januar
 • Torsdag 15. Februar
 • Onsdag 28. Februar
 • Torsdag 14. Marts
 • Onsdag 27. Marts
 • Torsdag 11. April
 • Onsdag 24. April
 • Torsdag 9. maj
 • Onsdag 22. Maj
 • Torsdag 6. juni
 • Onsdag 19. Juni
 • Torsdag 4. juli
 • Onsdag 17. juni

God jul og godt nytår til alle.

Kærlig hilsen
Marianne R.Dialog med Håndværkerforeningen

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-12-11 07:27:14

Beboerrepræsentationen (Karen Mette Fog Poulsen, Camilla Louise Kristensen og Karsten Fey Kristiansen) havde mandag den 6. november møde med Håndværkerforeningen, hvor vi fremførte beboernes synspunkter.

Helt overordnet, så fastholder Håndværkerforeningen udmeldingen i brevet.

Vi fremførte vores sag og gjorde opmærksom på uklarheder i deres brev. For eksempel, hvad der menes med “beboernes terasse”, og hvor disse reelt går til. Vi bad dem derfor præcisere dette overfor lejerne, men det kan vi se, at de ikke har gjort.

Håndværkerforeningen er heller ikke interesseret i at formulere en ny husorden vedr. terasser og altaner, som vi ellers opfordrede til. Så status er desværre, at der ikke kom så meget ud af mødet.

Håndværkerforeningen vil tage kontakt til de lejere, der efter Håndværkforeningens opfattelse ikke lever op til husordenen.

Eventuelle spørgsmål til husordenen skal rettes til vicevært Ørni/Martin.

Venlig hilsen
Camilla, Karen Mette og KarstenJuletræstænding 2023

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-11-25 09:15:06

Kære naboer

Traditionen tro håber vi på, at rigtig mange har mulighed for fælles julehygge og deltagelse i årets juletræstænding her i vores skønne fællesskab på Bakken.

Vi tænder træet søndag den 3. december 2023, klokken 16:00, hvor vi samles ved træet på græsplænen ved legepladsen – foran 18H og synger og danser om træet – store som små. Nærmeste familie er også meget velkomne til at deltage.

Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver.

Hvis man har lyst til at give en hånd med og hjælpe med opvarmning af gløgg eller æbleskriver må man meget gerne kontakte BBR 🙂

Vi håber at se dig og resten af din familie

DBH.
BBRTil beboere på Bipebjerg Bakke, der er 55 år eller derover

Beboerne Posted on 2023-11-21 19:34:40

Siden 2017 har der i vores boligforening eksisteret en 60-plus-gruppe, der to gange årligt (i maj og november) spiser sammen/gennemfører en fællesspisning, oftest med en 3-retters menu.

Fællesspisningerne er et par gange gennemført i en privat lejlighed, men de fleste gange i et lokale i Bispebjerg Bakkes Kulturcenter. Vi er typisk ca. 20 personer.

60-plus gruppen har også gennemført fælles gåture rundt i Lersøparken. Andre aktiviteter vil kunne etableres.

I 60-plus gruppen ønsker vi at udvide gruppen, så man kan deltage og være en del af gruppen, der så vil ændre navn til 55-plus-gruppen.

Hvis du kunne tænke dig at være med i gruppen, skal du tilkendegive din interesse på en mail til: bentehunding@gmail.com senest d. 15. december 2023.

Du vil derefter blive kontaktet med henblik på at blive indlemmet i gruppen.

Med venlige hilsner fra 60-plus-gruppen
v/ Bente HundingUdbedringer af mangler i lejlighederne – undersøgelse

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-10-25 06:31:44

I forbindelse med beboerforeningens generalforsamling nedsatte vi et
udvalg, som skulle gå i dialog med Håndværkerforeningen (Bispebjerg Bakke
I/S) om de ressourcer, som tildeles ejendomsfunktionen (inspektøren) i
bebyggelsen.

Flere har oplevet at skulle vente længe på udbedringer af
skader eller ting, som påhviler udlejer. Det er ikke vores indtryk, at
ejendomsfunktionærerne har siddet henvendelserne bevidst overhørig, men
derimod, at der har været tale om ressourceknaphed.

For at afklare omstændighederne, og – for fremtiden – prøve at undgå
tilsvarende træghed, efterlyser vi konkrete eksempler på lang ventetid
ovenpå evt. gentagne henvendelser om udbedringer.

Skriv kort til beboerrepræsentationen: br@bispebjergbakke.net – og skriv: ”Mangler,
undersøgelse” i emnefeltet.

Sidste frist for svar er: Mandag d. 13. november 2023.

Mange hilsner
Karen-Mette, Lilja og MortenFællesspisning 60-plus 9. november 2023

Beboerne Posted on 2023-10-14 13:01:29

Kære 60-plussere

Hermed nyt om den forestående fællesspisning. Den finder sted:

Torsdag d. 9. november 2023

Hos Janne Dannerup, Bispebjerg Bakke 22 F, 1. tv. med start klokken 18.

Menuen
Røgsaltet laks med brød og smør
Mortens and med kartofler, svedsker med videre og sovs
Nøddefrafilité
Kaffe og the

Prisen bliver 290,- kr. per person.
Pengene indbetales senest den 31. oktober 2023

Ved bankoverførsel til registreringsnummer 5501, kontonummer. 54 94 327 416 eller via MobilePay telefonnummer 29 24 49 27 (husk navne i kommentarfelter i begge situationer).

Husk at medbringe egne drikkevarer.

Mange hilsener fra initiativgruppen
Janne Dannerup, Lone Larsen, Finn Bo Frandsen, Hanne Simonsen og Bente Hunding

Andre hjælpere er: Marianne Vermehren, Marianne Ingvartsen, Aase Fridorf og Marianne Ritschel

Vel mødt og på gensyn.« ForrigeNæste »