Corona-smittefaren har taget fart efter vores møde 2/3 og derfor skal angivne datoer i referatet tages med forbehold.

Det ligger fast at dato for åbning af vildnisset vil blive skubbet til en senere dato.

Vi vil løbende opdatere ændringer her på intranettet.