Blog Image

Bispebjerg Bakkes Beboerblog

Velkommen til ...

Bispebjerg Bakkes Beboerblog. Her er opslag fra Beboerrepræsentationen, Inspektøren, udvalg m.m.

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Beboerrepræsentationen Posted on 2020-03-17 12:54:13

Generalforsamling Bispebjerg Bakke Beboerforening 2020

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling med valg af beboerrepræsentation for Bispebjerg Bakke I/S – tirsdag 28/4 kl 19:00 på første sal i Kulturhuset Bispebjerg Bakke 8.

Der vil være fællesspisning fra kl 18:00 – 19:00. Tilmelding til fællesspisning er nødvendig – på: https://doodle.com/poll/466cvenf35d755t5 senest torsdag d 23/4 med angivelse af hvor mange I kommer og spiser – hhv. antal voksne og børn. Der er mulighed for valg af vegetar-pizza yderst til venstre i skemaet.

DAGSORDEN:
Valg af dirigent
Valg af referent
Årsberetning fra Beboerrepræsentationen
Ørni har ordet / (udlejer: Bispebjerg Bakke I/S)
Fremlæggelse af foreløbig arrangements-plan for 2020/21
Forelæggelse af revideret regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag *
Valg til beboerrepræsentationen.
Valg af revisor
Festudvalg
*Indkomne forslag bedes sendt til Bente på bentehunding@gmail.com senest søndag 19/4.

Bestyrelsen ser frem til en god og hyggelig aften med håb om at mange har mulighed for at deltage i arrangementet.

_____________________________________________________________________________

Fuldmagt til Generalforsamling
Bispebjerg Bakke Beboerforening – 2020

Undertegnede (navn):

Adresse / Lejemål:

Giver hermed fuldmagt til (navn):

Adresse / Lejemål:

Bispebjerg den / – 2020

_____________________________________________
Underskrift fuldmagtsgiverÆndringer til BBRmøde-referat

Beboerrepræsentationen Posted on 2020-03-17 10:20:01

Corona-smittefaren har taget fart efter vores møde 2/3 og derfor skal angivne datoer i referatet tages med forbehold.

Det ligger fast at dato for åbning af vildnisset vil blive skubbet til en senere dato.

Vi vil løbende opdatere ændringer her på intranettet.Referat BBR-møde marts 2020

Beboerrepræsentationen Posted on 2020-03-17 10:08:12

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 2. MARTS 2020

TILSTEDE: Karsten og Bente. Bo deltog via telefon pga sygdom.
Punkter, der blev drøftet:

GENERALFORSAMLING:
Det er besluttet, at der indkaldes til GF tirsdag d. 28. april 2020.
Bo bestiller Bispebjerg Kulturcenter.
Bo laver indkaldelse med dagsorden. Denne lægges på Intranettet. Kort reminder opsættes over postkasser. Den laves af Bo og Bente hænger op. Forslag sendes til Bentes mailadresse.
Bente orienterer Ørni om datoen.

LOPPEMARKED 2020:
Loppemarkedet arrangeres søndag d. 14. juni 2020.
Vibeke Ottesen, Bo og Bente arrangerer.
Bo laver opslag på Intranettet. Kort reminder laves af Bo og sættes op i opgange af Bente.
Karsten bestiller HOPPEBORG, POPCORNMASKINE OG SLUSHICEMASKINE snarest.

PÅSKELØB 2020:
Der afsættes kr. 500 til indkøb af påskeæg og drikkevarer til voksne og børn. Bestyrelsen opfordrer forældre til at gennemføre arrangementet og aftale at få dækket udlæg af Karsten.

ÅBNING AF VILDNISSET FORÅR 2020.
Karsten er ansvarlig for arrangementet. Der laves opslag via Intranettet til afvikling enten d. 28. eller 29. marts, hvis vejret er til det. Karsten indkøber drikkevarer.

FÆLLES VINDUESPOLERING: (planlægning)
Der efterlyses en beboer, der vil påtage sig denne opgave, da Annika, der arrangerede sidste år er fraflyttet BB. Henvendelse til Bente 26B, 1. th.

Referent Bente