Fra kommunikationsansvarlig Louise Voss Bendixen, Nyt Hospital Bispebjerg, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden har Beboerrepræsentationen modtaget nedenstående til orientering:

Kære alle

Jeg håber, jeg har fundet de rette kontaktpersoner til Bispebjerg Bakke. Jeg sender her lidt info om det gasdepot, Bispebjerg Hospital bygger i hjørnet nede ved jer. Vil I hjælpe med at dele informationerne på jeres interne kanaler?

Nyt gasdepot fremtidssikrer forsyningen: Nu går arbejdet i gang

Ved siden af de historiske cykelskure i det sydøstlige hjørne på Bispebjerg Hospital opføres et nyt gasdepot, der kan forsyne hospitalet med livsnødvendig gas fremover.

Den 150 kvadratmeter store gasdepotbygning opføres som en let stålkonstruktion. For at tilpasse sig de historiske omgivelser er bygningen beklædt med rødlig corten-stål og får et fladt, grønt tag med sedum-planter.

Læs mere og se en visualisering på hjemmesiden: https://www.bispebjerghospital.dk/nythospital/nyt-og-presse/nyheder/2023/Sider/Nyt-gasdepot-fremtidssikrer-forsyningen-.aspx

Fakta og tidsplan for arbejdet:

 • I løbet af marts 2023 begynder nedrivningsarbejdet med at fjerne eksisterende skure, hvor depotet skal ligge. Dette
  +arbejde forventes at vare ca. en uges tid. Som en del af arbejdet bliver det eksisterende betondæk brudt up. Dette medfører
  +byggestøj.
 • Selve opførelsen af det nye depot forventes at vare et par måneder i alt.
 • Projektet forberedes så vidt muligt som et samlesæt, hvor byggeemner forbores og forskæres, og dermed reduceres byggestøj
  +og byggetid. Depotet opsættes på punkt-fundamenter.
 • Hækken mod Bisbjerg Bakke bliver ikke berørt under eller efter byggeriet.
 • Det midlertidige gasdepot syd for eksisterende cykelskure bliver demonteret og fjernet, når det nye gasdepot er opført.
 • I hele anlægsperioden må forventes almindelig byggestøj og let øget trafik til og fra området via Esther Ammundsens Vej.

Hvis I har spørgsmål til arbejdet, må I endelig kontakte mig.

Med venlig hilsen

Louise Voss Bendixen
Kommunikationsansvarlig

Mobil: +45 23 29 02 28
Mail: louise.voss.bendixen@regionh.dk

Nyt Hospital Bispebjerg
Region Hovedstaden
Center for Ejendomme
Bispebjerg Bakke 23
Indgang 78 (port til byggeplads)
2400 København NV
Tlf: +45 38 63 50 00