Jeg vedlægger her referat fra et møde den 2. december 2020 i en følgegruppe om Lersø Skybrudsprojekt og en kunstgræsbane:

På kommunens budget for 2021 er der afsat 0,2 mio. kr. til at belyse mulighederne for at konvertere en græsplæne til en 11-mands kunstgræsbane i Lersøparken. Projektet vil blive sendt i høring.

Det fremgår, at: “Da der ingen infill er, vil der ingen spredning være af gummigranulat”. Der indgår også lysmaster i ansøgningen til Fredningsnævnet. Det fremgår også, at:” Selv om typer af kunstgræs er forbedret, så vil der stadig være plastik, som havner de forkerte steder”.

Jeg kan tilføje, at EU er i gang med at skærpe kravene til polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH’er) i granulat og flis som fyld i kunstgræsbaner eller i løs form på legepladser og til sports anvendelser.

Lone Larsen