Kære naboer

Vi oplever igen, at udefrakommende benytter Vildnisset og udøver hærværk. Det er yderligere problematisk i år pga. Corona-situationen.

For at kunne bebeholde vildnisset i nuværende form som lege- og rekreativt område, er det nødvendigt med en fælles nabo-indsats.

Vi opfordrer derfor alle voksne beboere til at hjælpe med til at værne om vores vildnis og sikre plads til ejendommens beboere inden for forsamlingsrestriktionerne (pt. max 10 Pers).

Konkret gøres dette ved, at vi alle hjælper hinanden med at bortvise udefrakommende. Ønsker personerne ikke at rette sig efter henstillingen, har politiet ved tidligere lejligheder velvilligt sendt en patruljevogn, som har fjernet de pågældende.

Alle forældre bedes i øvrigt sikre, at børn anvender vildnisset forsvarligt.

For trampolinerne gælder:
Private trampoliner – al brug på eget ansvar.
– må kun benyttes uden fodtøj
– ingen boldspil eller lignende
– max belastning overholdes
– ved kø – skifte efter 5 minutters hop

Af hensyn til skader opfordres desuden til:
– voksenopsyn
– at der hoppes enkeltvist
– at undgå saltomortale

Har du erfaring med bekæmpelse af hærværk, hashsalg, indbrud eller ubudne gæster fra fx arbejde eller tidligere beboelse, hører vi rigtig gerne fra dig på br@bispebjergbakke.net

Forårshilsner fra BBR