REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 2. MARTS 2020

TILSTEDE: Karsten og Bente. Bo deltog via telefon pga sygdom.
Punkter, der blev drøftet:

GENERALFORSAMLING:
Det er besluttet, at der indkaldes til GF tirsdag d. 28. april 2020.
Bo bestiller Bispebjerg Kulturcenter.
Bo laver indkaldelse med dagsorden. Denne lægges på Intranettet. Kort reminder opsættes over postkasser. Den laves af Bo og Bente hænger op. Forslag sendes til Bentes mailadresse.
Bente orienterer Ørni om datoen.

LOPPEMARKED 2020:
Loppemarkedet arrangeres søndag d. 14. juni 2020.
Vibeke Ottesen, Bo og Bente arrangerer.
Bo laver opslag på Intranettet. Kort reminder laves af Bo og sættes op i opgange af Bente.
Karsten bestiller HOPPEBORG, POPCORNMASKINE OG SLUSHICEMASKINE snarest.

PÅSKELØB 2020:
Der afsættes kr. 500 til indkøb af påskeæg og drikkevarer til voksne og børn. Bestyrelsen opfordrer forældre til at gennemføre arrangementet og aftale at få dækket udlæg af Karsten.

ÅBNING AF VILDNISSET FORÅR 2020.
Karsten er ansvarlig for arrangementet. Der laves opslag via Intranettet til afvikling enten d. 28. eller 29. marts, hvis vejret er til det. Karsten indkøber drikkevarer.

FÆLLES VINDUESPOLERING: (planlægning)
Der efterlyses en beboer, der vil påtage sig denne opgave, da Annika, der arrangerede sidste år er fraflyttet BB. Henvendelse til Bente 26B, 1. th.

Referent Bente