Generalforsamling Bispebjerg Bakke Beboerforening 2020

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling med valg af beboerrepræsentation for Bispebjerg Bakke I/S – tirsdag 28/4 kl 19:00 på første sal i Kulturhuset Bispebjerg Bakke 8.

Der vil være fællesspisning fra kl 18:00 – 19:00. Tilmelding til fællesspisning er nødvendig – på: https://doodle.com/poll/466cvenf35d755t5 senest torsdag d 23/4 med angivelse af hvor mange I kommer og spiser – hhv. antal voksne og børn. Der er mulighed for valg af vegetar-pizza yderst til venstre i skemaet.

DAGSORDEN:
Valg af dirigent
Valg af referent
Årsberetning fra Beboerrepræsentationen
Ørni har ordet / (udlejer: Bispebjerg Bakke I/S)
Fremlæggelse af foreløbig arrangements-plan for 2020/21
Forelæggelse af revideret regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag *
Valg til beboerrepræsentationen.
Valg af revisor
Festudvalg
*Indkomne forslag bedes sendt til Bente på bentehunding@gmail.com senest søndag 19/4.

Bestyrelsen ser frem til en god og hyggelig aften med håb om at mange har mulighed for at deltage i arrangementet.

_____________________________________________________________________________

Fuldmagt til Generalforsamling
Bispebjerg Bakke Beboerforening – 2020

Undertegnede (navn):

Adresse / Lejemål:

Giver hermed fuldmagt til (navn):

Adresse / Lejemål:

Bispebjerg den / – 2020

_____________________________________________
Underskrift fuldmagtsgiver