Opråb…smiley

Kære naboer

Har du lysten til at være med i årets Festudvalg til at arrangere Bispebjerg Bakkes traditionsrige beboerfest / sommerfest ?

Arbejdet består i at planlægge, budgettere, gennemføre vores sommerfest her på bakken. Specifikt skal der bl.a. planlægges aktiviteter, indhentes tilbud, udarbejdes budget, søges om tilskud, koordineres med leverandører og Ørni, annonceres, udarbejde bar-plan, indkøbes, returnere rester og laves et afsluttende regnskab.

Der er behov for mindst 3 beboere til udvalget – foruden BBR’s repræsentant.

Svarfrist 15/5 – er du frisk på at være med ?, så skriv til BBR på br@bispebjergbakke.net

dbh BBR