Resultat af indeklimaundersøgelsen i maj 2018:


Den ene fil er en grafisk fremstilling af de spørgsmål, hvor man skulle krydse af, og den anden fil indeholder alle kommentarerne.

BBR gør ikke videre, men vi håber, at nogen af resultaterne kan anspore nye grupper/udvalg til at udarbejde aktionsforslag og til at arbejde med løsningsforslag på de specifikke gener.

Hvis et udvalg får brug for at analysere resultaterne nærmere – ved fx at kunne være i stand til at sortere i svarene – kan udvalget få tilsendt et excel-ark indeholdende hele undersøgelsen.

Skriv da til i.andersen@hotmail.com

Mvh Klimaudvalget / Ingrid & Morten