Kære naboer

Har du tidligere skrevet dig op til et eller flere specifikke lejemål her på Bispebjerg Bakke kan nedenstående have din interesse.

Som nuværende lejer på Bispebjerg Bakke kan du have mulighed for at tilbydes lejemål før eksterne nye lejere. Hvis du tilbydes et nyt lejemål har du 3 dage til at beslutte dig, og du har ikke nødvendigvis mulighed for at besigtige lejemålet forinden – såfremt du ønsker at benytte din fortrinsmulighed.

Haandværkerforeningens ventelistesystem administrerer opskrivning til lejemål specificeret udfra antal værelser. For at sikre din tidligere opskrivning til et specifikt lejemål er registreret korrekt – skal du:

1. Opskrive dig på http://www.hvfkbh.dk/bispebjergbakke/mail.php vælg størrelse/antal rum og i beskedfeltet skrives: ‘nuværende lejer – dokumentation for tidligere opskrivning eftersendes på mail’

2. Send din dokumentation for tidligere opskrivningsdato til christina@hvfkbh.dk

Fremover tilbydes lejemål med antal rum, der matcher dit valg efter anciennitet. Du takker blot nej indtil du tilbydes det specifikke lejemål som ønskes.

Fortrinsretten gælder udelukkende dig som nuværende lejer og ikke familie, venner eller andre. Vær opmærksom på der ikke er tale om en decideret intern venteliste.

Er du, eller har du tidligere væres skrevet op som nuværende lejer til et specifikt lejemål og er du i tvivl om hvordan du nu gør – så skriv til BBR på br@bispebjergbakke.net

Mvh

BBR