Der vil i den kommende tid blive opstillet beholdere til bioaffald. Den eksisterende beholder til papir vil blive halveret og en biobeholder vil blive sat op. Alle lejemål vil desuden modtage en lille spand og poser til indsamling i lejligheden.

Ørni