Blog Image

Bispebjerg Bakkes Beboerblog

Velkommen til ...

Bispebjerg Bakkes Beboerblog. Her er opslag fra Beboerrepræsentationen, Inspektøren, udvalg m.m.

Ørni tilbage

Beboerne Posted on 2023-03-14 07:32:10

kære lejere, jeg er nu igen tilbage på kontoret. I skal have tusind tak for den tilsendte opmærksomhed ( blomster og vin ) det varmer altid at man føler sig savnet.
jeg har fået forbindelse til Brunata`s webmon igen, så de der ønsker adgang kan få denne tilsendt hvis jeg får en mailadresse med tilladelse til at videregive til Brunata.
min mailadresse er stadig : inspektor@bispebjergbakke.dk
mvh ØrniHavedag 26. marts 2023 – ny sæson

Beboerne Posted on 2023-03-13 20:32:52

Hej alle i Havelauget.


Så er den nye sæson begyndt og jeg vil derfor gerne invitere jer til en fælles havedag
søndag d. 26. marts 2023, kl 11.00. Jeg kan desværre ikke selv før.

Jeg tænker, vi mødes hos mig først og derefter går haverne igennem, da der er ting, der er
kommet op i løbet af efteråret og vinteren som skal stemmes om og aftales.

Først vil jeg meddele den triste nyhed, som mange af jer måske allerede ved er, at Bo er
flyttet. Anden del er, at der stadig står en del på ventelisten, så det kan derfor blive nødvendigt at dele de haver op, hvor nogle af jer teknisk set har 2 lodder.

Er der nogle af jer som kunne tænke sig at bytte haver internt eller melde sige ud af
havelauget?

Punkterne og arbejdsopgaver der skal stemmes/ tales om:

 • Børnehaverne – om de ikke ville være mere gavnlige at tilbyde folk, der gerne vil i havelauget (dette betyder ikke, at de kun får disse muligheder. De vil blive tilbudt alle mulighederne, også de haver som lige nu er 2 slået sammen). Børnehaverne ser ikke ud som om at de er blevet brugt. (Haverne er foran byg 26. Jeg vil referere til dem som Skråning 2, indtil vi kan komme op med et bedre navn. Hvis vi er enige i dette, skal vi også have aftalt, hvor mange haver der skal være dernede.
 • Andre ideer til Skråning 2 er en fælles så-station, skur og et slags vild/ insektområde.
 • Der er kommet et forslag om, at vi alle skal have et fælles område til at gøre det en endnu bedre oplevelse at have en have. For eksempel at én person har ansvaret for redskaber, en anden for vandtanken osv.
 • En anden ide, som der er en der kom med, er at bruge Ronjas gamle have på skråningen til at bygge et redskabsskur eller lignende til vores redskaber, potter osv. Denne have er nemlig meget mørk og det kan være svært at dyrke noget der.
 • På skråningen er brombærrene langs stien ved at tage over, så det ville være rigtig dejligt, hvis vi kunne få strammet dem op af hegnet, eller klippet helt væk, hos jer der ikke vil have dem. Gangen er selvsagt et fællesområde og vi skal hver især sørge for, at der god plads til at kunne komme forbi.
 • Noget Bo ofte stod for var at hente kompost jord. Er der en eller flere der kunne tænke sig denne opgave, eller hvordan skal vi fortsætte?
 • Trapperne både ved Skråning 1 og 2 er begyndt at falde sammen. Er der én eller flere der kunne tænke sig denne opgave?
 • Er der én der vil fylde vandtankene?
 • Én der vil rense og slibe værktøjet/redskaberne?
 • Generelt oprydning og ukrudtsfjernelse evt. beskæring af træer og buske (alle).

Hvis der er andet I gerne vil have taget op til havedagen, er I velkommen til at skrive det til
mig, eller bare nævne det på dagen.

Jeg håber, at se en masse af jer. I må meget gerne melde tilbage, om I kan komme eller ej,
om I vil beholde jeres haver, evt. hvilke holdninger I har til punkterne ovenover og evt. hvilke arbejdsopgaver, I gerne vil hjælpe til med.

Rigtig god sæson til jer alle.

Mvh
Christine (22E, 2. th)Vigtig information til 60-plus

Beboerne Posted on 2023-03-01 20:20:57

Kære alle i 60-plus gruppen.

Som I alle ved, afholdt vi i 60-plus-gruppen vores 5 års-jubilæum med fællesspisning i Bispebjerg Bakkes Kulturcenter Mortens Aften.

Vi har i Initiativgruppen været sammen for at evaluere og planlægge fremad. I den forbindelse har vi, naturligt nok, måttet konstatere, at vi i gruppen (ligesom 60-plus) er blevet 5 år ældre. Selv nærmer jeg mig de 76år som den yngste i gruppen. Det betyder, at vi må være ærlige og indrømme, at vi ikke længere magter det samme som før.

Vi er i Initiativgruppen rigtig glade for, at både Marianne Ritschel og Janne Dannerup har givet tilsagn om at hjælpe os på “selve” fællesspisningerne. Stig Normann har hjulpet med at hente den bestilte mad.

Men – vi har brug for mere hjælp. Det kunne være:

 • At nogle 60-plussere melder sig ind i Initiativgruppen.
 • At flere 60-plussere tilbyder hjælp på selve fællesspisningerne til bl. a. bord- og stoleopstilling og nedtagning, slutarbejde i køkkenet og slutrengøring.
 • At der ved hver fællesspisning uddelegeres praktiske opgaver til alle deltagere.
 • At der tilkøbes hjælp til f. eks. slutrengøring og praktisk hjælp under aftenens arrangement.

Vi planlægger næste fællesspisning til en torsdag aften i maj måned 2023.

Derfor har vi brug for jeres tilbagemeldinger/respons SENEST 20. marts 2023.

Mange forårshilsner på Initiativgruppens vegne
(Hanne S., Marianne I., Marianne V,. Aase F.)

Bente HundingNyt gasdepot fremtidssikrer forsyningen: Nu går arbejdet i gang

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-02-26 12:30:48

Fra kommunikationsansvarlig Louise Voss Bendixen, Nyt Hospital Bispebjerg, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden har Beboerrepræsentationen modtaget nedenstående til orientering:

Kære alle

Jeg håber, jeg har fundet de rette kontaktpersoner til Bispebjerg Bakke. Jeg sender her lidt info om det gasdepot, Bispebjerg Hospital bygger i hjørnet nede ved jer. Vil I hjælpe med at dele informationerne på jeres interne kanaler?

Nyt gasdepot fremtidssikrer forsyningen: Nu går arbejdet i gang

Ved siden af de historiske cykelskure i det sydøstlige hjørne på Bispebjerg Hospital opføres et nyt gasdepot, der kan forsyne hospitalet med livsnødvendig gas fremover.

Den 150 kvadratmeter store gasdepotbygning opføres som en let stålkonstruktion. For at tilpasse sig de historiske omgivelser er bygningen beklædt med rødlig corten-stål og får et fladt, grønt tag med sedum-planter.

Læs mere og se en visualisering på hjemmesiden: https://www.bispebjerghospital.dk/nythospital/nyt-og-presse/nyheder/2023/Sider/Nyt-gasdepot-fremtidssikrer-forsyningen-.aspx

Fakta og tidsplan for arbejdet:

 • I løbet af marts 2023 begynder nedrivningsarbejdet med at fjerne eksisterende skure, hvor depotet skal ligge. Dette
  +arbejde forventes at vare ca. en uges tid. Som en del af arbejdet bliver det eksisterende betondæk brudt up. Dette medfører
  +byggestøj.
 • Selve opførelsen af det nye depot forventes at vare et par måneder i alt.
 • Projektet forberedes så vidt muligt som et samlesæt, hvor byggeemner forbores og forskæres, og dermed reduceres byggestøj
  +og byggetid. Depotet opsættes på punkt-fundamenter.
 • Hækken mod Bisbjerg Bakke bliver ikke berørt under eller efter byggeriet.
 • Det midlertidige gasdepot syd for eksisterende cykelskure bliver demonteret og fjernet, når det nye gasdepot er opført.
 • I hele anlægsperioden må forventes almindelig byggestøj og let øget trafik til og fra området via Esther Ammundsens Vej.

Hvis I har spørgsmål til arbejdet, må I endelig kontakte mig.

Med venlig hilsen

Louise Voss Bendixen
Kommunikationsansvarlig

Mobil: +45 23 29 02 28
Mail: louise.voss.bendixen@regionh.dk

Nyt Hospital Bispebjerg
Region Hovedstaden
Center for Ejendomme
Bispebjerg Bakke 23
Indgang 78 (port til byggeplads)
2400 København NV
Tlf: +45 38 63 50 00Opdateret Beboermappe

Beboerrepræsentationen Posted on 2023-02-12 20:56:47

Kære alle

Vores Beboermappe er blevet opdateret:

Dokumentet er uden husorden, der afventer en godkendelse på den kommende generalforsamling.

Mange hilsener
BeboerrepræsentationenØrni på sygeorlov

Beboerne Posted on 2023-02-02 17:20:58

Da jeg er blevet opereret vil jeg være sygemeldt i noget tid, det vil stadig være muligt at ringe til Allan. Min telefon vil være omstillet til Martin,der er inspektør i Nørre Alle, som vil prøve at hjælpe så godt han kan. Man kan evt. ringe til administrationen 33122717. Om et stykke tid vil jeg være tilbage på telefonen, men der vil komme nærmere besked
Hilsen Ørni60plus-gåture

Beboerne Posted on 2022-12-30 16:39:10

Kære 60plusser

Her er datoer for vores gåture indtil sommer 2023. Vi går fortsat hver 14. dag
og mødes kl. 10 ved vendepladsen ved storskrald.

torsdag 5. januar
onsdag 18. januar
torsdag 2. februar
onsdag 15. februar
torsdag 2. marts
onsdag 15. marts
torsdag 30. marts
onsdag 12. april
torsdag 27. april
onsdag 10. maj
torsdag 25. maj
onsdag 14. juni
torsdag 29. juni
onsdag 12. juli

Jeg ønsker alle et godt nytår og tak for det gamle.
Kærlig hilsen Marianne R.Jul og nytår

Beboerne Posted on 2022-12-22 11:28:21

Vi ønsker alle lejere glædelig jul og godt nytår.

Det er muligt at træffe èn af os mellem jul og nytår.

Det vil igen være muligt at aflevere sit juletræ. Træerne lægges ved affaldssuget og bliver hentet d. 4 januar. Husk uden pynt og fødder. Maksimal længde 1,2 meter.

Ved akutte fejl se liste på opslagstavlen i opgangen.

Kærlig hilsen
Ørni og AllanNæste »