Blog Image

Bispebjerg Bakkes Beboerblog

Velkommen til ...

Bispebjerg Bakkes Beboerblog. Her er opslag fra Beboerrepræsentationen, Inspektøren, udvalg m.m.

Juletræstænding 1. advent – søn 27/11

Beboerrepræsentationen Posted on 2022-11-14 17:35:31

Kære naboer

Traditionen tro håber vi på, at rigtig mange har mulighed for fælles julehygge og deltagelse i årets juletræstænding her i vores skønne fællesskab på Bakken.

Vi tænder træet søndag den 27. november 2019, klokken 16:00, hvor vi samles ved træet på græsplænen ved legepladsen – foran 18H og synger og danser om træet – store som små. Nærmeste familie er også meget velkomne til at deltage. Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver

Vi håber at se dig og resten af din familie

dbh BBRBakkens loppemarked lørdag 20. august 2022

Beboerne Posted on 2022-08-08 18:04:16

Så er det snart tid til årets hyggeligste dag: Bakkens loppemarked!
Det foregår lørdag 20. august kl. 10-17 på plænen ved legepladsen.

Kom og køb naboernes lopper! Der er hoppeborg, gratis øl og sodavand, gratis slushice og popcorn, samt mulighed for at grille sit eget medbragte kød og tilbehør. Beboerrepræsentationen står for lidt ketchup og tilbehør.

Inviter venner og familie til en hyggelig dag i solen. Ved heldagsregn aflyser vi. Grillen er klar kl. 12.

Vi har brug for frivillige. Der er allerede flere, som har skrevet, at de gerne vil give en hånd med i boderne. Så skriv direkte til mig. Så får du en time, hvor du skal skænke slushice eller lange popcorn over disken.

Som noget nyt søger vi også et par frivillige, som kan hjælpe med oprydning kl. 17. Så bliver vi hurtigt færdige. Så stort karma-skud ud til dem, der melder sig.Indkaldelse til Generalforsamling

Beboerrepræsentationen Posted on 2022-05-09 22:36:00

Generalforsamling Bispebjerg Bakke Beboerforening 2022

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling for Bispebjerg Bakke Boligforening – tirsdag 24/5 kl 19:00 på første sal i Kulturhuset Bispebjerg Bakke 6.

Vi planlægger med vores traditionsrige fællesspisning fra kl 18:00 – 19:00.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning fra Beboerrepræsentationen
 4. Udlejer / Ørni har ordet – (udlejer: Bispebjerg Bakke I/S)
 5. Fremlæggelse af foreløbig arrangements-plan for 2022/23
 6. Forelæggelse af revideret regnskab
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Behandling af indkomne forslag *
 9. Valg til beboerrepræsentationen
 10. Valg af web-master
 11. Valg af revisor
 12. Evt. nedsættelse af udvalg til afholdelse af beboer-sommerfest, loppemarked og andre beboerinvolverende aktiviteter.

*Indkomne forslag bedes sendt til beboerrepræsentationen på br@bispebjergbakke.net senest tirsdag 17/5.

Forslagne vil efterfølgende blive publiceret her: https://docs.google.com/document/d/18xwbgan-XxMT5O6KJPOdzFsSKbadfHs3zpuAJLEgYtQ/edit

Bestyrelsen ser frem til en god og hyggelig aften med håb om at mange har mulighed for at deltage i arrangementet.

.

.

Fuldmagt til Generalforsamling

Bispebjerg Bakke Beboerforening 24/5 – 2022

Undertegnede (navn):

Adresse / Lejemål:

Giver hermed fuldmagt til (navn):

Adresse / Lejemål:

Bispebjerg den    /      – 2022

_____________________________________________

              Underskrift fuldmagtsgiverBørne-Nyttehaver

Beboerrepræsentationen Posted on 2022-03-18 16:30:36

Kære naboer

Her en mulighed for at dit barn/børn (op til 17 år) – der bor her på Bakken — kan få et eget lille stykke ‘nyttehave’, hvor de kan prøve at dyrke jordbær, ærter eller hvad de måtte have lyst til – og helt og holdet på deres egen præmisser.

Her sender du dit ønske om børne-nyttehave (deadline 3/4): https://forms.gle/zMV9oGvsZUWk9MLm7

Du får vejledning i hvad du kan dyrke i en plante-palle som du får stillet til rådighed. Du skal selv:

– Så dine planter i plante-pallen.
– vande og passe din planter
– være med til at holde Børne-Nyttehave-området pænt og fri for ukrudt og affald.

Hvert enkelt barn, får deres egen palle at dyrke i og passe og vande. Børn fra 10 år og op, behøver ikke at have forældre med.

Fordelen ved dyrkning i træpalle er at:
A) presenningen holder på vandet – så der skal ikke vandes så ofte.
B) der kan dyrkes på skråningen.
C) Der dannes meget lidt ukrudt i en træpalle – og er derfor et rigtigt godt udgangspunkt for børn at starte med.

Hvornår: Tilmelding kan ske fra nu og frem til 3/4. Vi starter rigtigt op omkring Påske – afhængigt af vejret. Du kan med fordel begynde at forspirre nogle planter indendørs i vinduet.

Såning: når frosten er af jorden – en gang efter Påske.

Dette er et tilbud til børn her på Bakken så de kan afprøve at have deres helt egen lille nyttehave som de får ansvaret for at passe – for et år ad gangen.

T.O. Arealet er afskærmet ud mod banelegemet af et trådhegn og stort brombærkrat.

Har du spørgsmål – så skriv endelig en mail til mig – bo.stampe@gmail.comKom til in­fo­mø­de og se det nye ho­spi­tal

Beboerrepræsentationen Posted on 2022-03-16 18:35:10

Kære nabo til Bispebjerg Hospital

​Kranerne er rykket ind på byggepladsen på Bispebjerg Hospital. Nu går byggeriet af den nye hospitalsudvidelse for alvor i gang. 

Men hvad skal vi egentlig bygge?

Byggeorganisationen inviterer dig til informationsmøde, hvor du kan få mere viden om det store byggeri, der bygges indtil 2026.

Du kan møde projektledelsen, der giver en præsentation af projektet og viser den flotte model frem.​

Hvor og hvornår?

Tirsdag den 29. marts kl. 16-17.30 på Bispebjerg Hospital, hos byggeorganisationen i indgang 20C. 

​ ​Find link til hospitalskortet her.

Tilmeld dig

Husk at tilmelde dig til mig, hvis du kommer. Senest 25. marts.

Se også vedhæftede invitation.

Hvorfor får du denne mail?

Du kan også abonnere på vores nyhedsbrevBYGGENYT, som fortæller kort nyt om, hvad der sker på og omkring byggepladsen. Tilmeld dig viadette link.

Jeg håber, vi ses.

Med venlig hilsen

Louise Voss Bendixen

Kommunikationsansvarlig

Mobil: +45 23 29 02 28
Mail: louise.voss.bendixen@regionh.dkReferat Generalforsamling 2021

Beboerrepræsentationen Posted on 2021-11-27 12:12:47

1. Valg af dirigent: Bente Hunding.

2. Valg af referent: Bo Stampe.

3. Årsberetning fra beboerrepræsentationen – herefter BBR

BBR, repræsenteret på GF ved Bente Hunding, Karsten Kristiansen og Bo Stampe. Fungerende kasserer er Karsten Kristiansen. BBR er i skrivende stund konstitueret uden formand.

Årets forløb og tilbagevendende arrangementer, arrangeret eller støttet af BBR:

 • Loppemarkedet arrangeret af Mette, Vibeke, Bente og Karsten var igen en stor succes hvor der købes, sælges, byttes på kryds og tværs. Loppemarkedet er en fin tradition med stor bred opbakning, i særdeleshed fra børnefamilier. 
 • Juletræstændingen 2020 arrangeret af Bente og Bo, aht Corona restriktioner foregik årets juletræstænding dels fra altaner og dels fra græsset med stor afstand mellem familierne – men dog uden gløgg og æbleskiver. 
 • Åbning af vildnis var et meget stort tilløbsstykke. Rekord mange beboere mødte frem og hjalp til denne dag med at ordne og klargøre vildnisset til sommerens leg og hygge.

Nye aktiviteter i løbet af året

 • Hjertestarter. Kirsten Kirch har foreslået og undersøgt mulighed for at søge TrygFonden. BBR har aftalt med udlejer at en hjertestarter kan opsættes på matriklen hvis vi får en tildelt fra TrygFonden. Der informeres yderligere når vi ved mere.
 • Hurtigere, nyere og mere stabil internet adgang. En højere hastighed på minimum 300/300 Mbit kræver ny switch i lejligheden hvis man har den af udlejer installerede type. Parknet kan blandt andre levere denne switch hvis man vil udskifte. Lejer bekoster dette køb. Der vil i nærmeste fremtid blive informeret nærmere om køb af switch gennem Parknet. Er man tilfreds med nuværende internethastighed skal man ikke investere i ny switch eller router. Det forventes den nyere internetløsning er i drift omkring årsskiftet.

4. Ørni har ordet

Bestyrelsen for Bispebjergbakke I/S, (udlejer), har besluttet at lade udvalgte områder vokse vildt. Derudover er det planlagt at anskaffe flere robotplæneklippere til næste år.

Ørni blev spurgt til et gammeldags bord/bænkesæt på græsset ved legepladsen/sandkassen. Ørni henviser til vildnisset – idet et bord/bænkesæt risikere at tiltrække forsamlinger til gene for nærboende lejere. 

Det er besluttet at opsætte 4 ladestandere a 25 kW dedikeret for Bakkens beboere. Det er uklart om ladestanderne bliver med afgiftsrefusion. Forventet opstart af etablering af ladestandere er Jan 2022.

Udvidelse af eksisterende cykelparkering foran 18B og 18K. Disse mangler ift tidligere udvidelse og vil blive etableret snarest.

Det er strengt forbudt at lukke uvedkommende ind i genbrugs rummet.

Skilte til genbrugs rummet.Stig har tilbudt at udarbejde disse.

Ørni undersøger om det er muligt at udskifte affaldsbeholdere således at der kommer pap-container og plastic-container ved hver anden station.

Udvalg nedsættes omkring diverse arbejde omkring affaldsområdet. Ulla 22E, er kontaktperson.

Hastighedsbegrænsning på området søges håndhævet. BBR anbefaler vi løfter i flok og at man standser ‘fartsyndere’ og påminde om hastighedsbegrænsningen. Ørni arbejder desuden på forskellige tiltag til at reducere farten.

I opgangene må kun stå barnevogne som bruges af beboerne.

Gulvet i opgangene er under forbedring. Det færdige resultat efter restaurering er for sjusket lagt/udført. Ørni arbejder på at gulvet udbedres og lægges bedre.

Sandkassen udskiftes med nyt sand til foråret.

5. Fremlæggelse af forventede/mulige arrangementer 21/22

Alle nedenstående arrangementer støttes økonomisk af BBR. 

Juletræsarrangement – lørdag før 1. advent – arrangeres af BBR med frivillig støtte.

Fastelavnsarrangement – arrangeres af frivillige beboere

Påskeløb – arrangeres af frivillige beboere

Åbning af vildnis – arrangeres af BBR med frivillig støtte.

Loppemarked – arrangeres af frivillige beboere sammen med 1 BBR repræsentant

Sommerfest – arrangeres af frivillige beboere sammen med 1 BBR repræsentant

Halloween – arrangeres af lejerne individuelt eller opgange i samarbejde.

Derudover varetager BBR forskellige beslutninger og opgaver der er i beboernes fælles interesse. Vi arbejder ikke med individuelle leje-sager. Ønsker man at planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter er der mulighed for at søge BBR om støtte.

6. Forelæggelse af revideret regnskab for BBR 

Revideret regnskab for 2019 og 20 blev fremlagt og godkendt – disse er 

publiceret på bispebjergbakke.net

7. Fastsættelse af kontingent (opkræves uændret over huslejen): forslag om at fastholde kontingentet blev vedtaget.

8. Behandling af indkomne forslag:

Forslag: Link

 • Forbedrede muligheder for cykelparkering, fremsat af Elisabeth Engberg-Pedersen (18M, 1.th.)

Bred enighed om på GF at der mangler cykelparkering og at nuværende halvtag ikke holder cyklerne tørre. GF nedsatte et udvalg der skal arbejde med ideer som BBR kan forelægge udlejer.

 • Vild natur og fokus på øget biodiversitet, to separate forslag indsendt af Ronja Mannov Olesen,18H st th og Jesper Gisli. Bispebjerg Bakke 18H, 1.th.

GF støtter op om flere vilde blomster og natur på udvalgte områder. GF nedsatte arbejdsgruppe mhp at få medindflydelse på hvor, hvor meget og hvad der plantes og udlægges til vild natur. 

Oversigt over aktive arbejdsgrupper på Bispebjerg Bakke bliver efterfølgende lagt på intranettet:

Udvalg til forandring af genbrugsopstilling i Storskrald:
Ulla Kløve, 22E, 1. Tv
Stig Normann tilbød at lave “ skilte” 18D, 2.th

Biodiversitet:
Jesper Gisli, 18H, Patrick Pedersen 26 B, Piya, 18F, Bianca, 22 F, Nanna, 26A

Digitalisering Beboermappe:
Elisabeth,18M, Bente H, 26B

Loppemarked:
Piya tilbød sig som deltager, 18F

9. Valg til beboerrepræsentationen for et år 

Nuværende BBR-medlemmer ønsker at fortsætte, og vil meget gerne suppleres med nye medlemmer. Bente, Karsten og Bo blev genvalgt. Har man lyst til at tage del i BBR-arbejdet eller forhøre sig om omfanget, kontaktes vi meget gerne på vores mail.

10. Valg som web-master for et år

Rune Pade blev genvalgt.

11. Valg af revisor 

Elisabeth Engberg-Pedersen blev genvalgt.

12. Eventuelt

Der blev kommenteret på mulighed for større fællesskab og kendskab blandt os som beboere – hvis man kommer som ny tilflytter kan det være vanskeligt at få overblik over hvem som er beboere mv. Københavns Fødevareselskab bla i Karens Hus blev provomeret som en nem adgang til biodynamiske grøntsager. Patrik tilbød at nedtage den gamle trampolin uden springdug.

BBR takker for den gode opbakning til GF og de gode konstruktive fremsendte og drøftede forslag. BBR sender en stor tak til alle de frivillige beboere som med deres initiativ og indsats støtter op om vores lille fællesskab gennem vedligeholdelse, arrangementer og diverse initiativer – fra trampoliner, nedsættelse af arbejdsgrupper til fællesarrangementer og festudvalg.

Mvh Beboerrepræsentationen

Kontakt til Beboerrepræsentationen: br@bispebjergbakke.netJuletræstænding kl. 15 på lørdag 27/11

Beboerrepræsentationen Posted on 2021-11-20 08:01:12

Kære naboer

BBR har besluttet at dette års juletræstænding afholdes med dans og sang – men uden æbleskiver og gløgg.

Vel mødt til alle.

de bedste hilsner                                       

BBRJuleport og juletræstænding lørdag 27 november 2021

Beboerrepræsentationen Posted on 2021-11-08 09:40:49

Kære naboer

Opsætning af juleport – tidspunkt aftales.

Anja har igangsat et super hyggeligt initiativ – at pynte ‘porten’ ved nedkørslen til Bispebjerg bakke ved 18 D. Ved Arkils arbejdspavilloner, er der allerede ført ledninger hen over vejen i en konstruktion der ligner en port. Den vil en arbejdsgruppe ledet af Anja, forskønne med gran og lys i anledning af julen.

Juletræstænding kl 15:00

Traditionen tro håber vi på, at rigtig mange har mulighed for fælles julehygge, sang og dans om juletræet og fejre årets juletræstænding her i vores skønne fællesskab på Bakken lørdag den 27. november 2019, klokken 15:00, hvor vi samles ved træet foran 18H på græsplænen ved legepladsen. Vi følger og efterlever naturligvis evt. kommende corona-restriktioner.

Dagen er valgt således, at alle med faste traditioner den første søndag i Advent også har mulighed for at deltage. Nærmeste familie er også meget velkomne til at deltage i juletræstændingen.

Vi søger voksenhjælp til begge arrangementer.

Oppyntning af Juleport:

Vi søger en lille arbejdsgruppe til at kreere pynt, montere gran, lys og dekoration og 

selvfølgelig demontere igen, når julen er slut.

Indsatsen kræver et snarligt kort arbejdsmøde, lidt forberedende arbejde, opsætning                            

d. 27. november og nedtagning d. 9. januar.

Har du lyst til at være en del af ”Juleport-gruppen” kan du skrive til Anja og Stig i 18D på normann.anja@gmail.com

Ønskes yderligere oplysninger, er man velkommen til at ringe til Anja på 23 44 44 28.


Juletræstænding 

Vi søger hjælp til klargøring, afvikling og oprydning ifm juletræstænding.

Har du mulighed for at give en hånd skriv meget gerne til Bente på bentehunding@gmail.com


Vi håber at se dig og resten af din familie til årets hyggelige juletræstænding.

De bedste hilsner

BBR

2019-11-02_juletrea.png


Næste »